Autor textu: Archív
11.01.2013

Školský časopis - nástroj zvedavosti a tvorivosti

Vďaka rozvíjaniu tvorivosti máme šancu výrazne zmeniť kvalitu života našich žiakov. Čo tak začať s nimi viac písať?

Liptovská Osada 11. januára (TASR)

V každom žiakovi drieme duch bádania. Keď ho dokážeme z driemot zobudiť, môžeme ho priviesť na aktívnu cestu tvorivosti, ktorá mu ani v dospelosti nedovolí zaspať a zachráni ho pred sieťami konzumu.

Možno si to ani neuvedomujeme, ale práve v dnešnej dobe sa písanie dostáva výrazne do popredia. Veď sa len pozrime na naše deti, koľko času presedia pri Facebooku, rôznych blogoch a najrozličnejších webových stránkach.

Väčšinou informácie čítajú, ale niektorí sa aj aktívne zapájajú do rôznych diskusií na sociálnych sieťach, píšu komentáre alebo rôzne príspevky. Samozrejme, bolo by zaujímavé dlhodobejšie sledovať, akej kvality sú jednotlivé názory. Myslím si však, že

pri správnom usmernení mnohí mladí ľudia môžu nájsť v písaní záľubu, ktorá ich dokáže výrazne posunúť v tvorivosti, a tak sa postupne zmenia z jednoduchých príjemcov na spoluautorov či autorov textov.

Ako teda žiakov v tomto procese motivovať?

Školské či triedne časopisy majú svoje miesto v školách už dlhú dobu. Niektoré úspešnejšie, niektoré menej dotvárajú atmosféru v škole a mnohé z nich odštartovali kariéru viacerých súčasných novinárov. Možno si to ani neuvedomujeme, ale i dnes časopis, ktorý si pripravujú žiaci, má veľký význam nielen pre tých, ktorí majú literárne nadanie a prostredníctvom časopisu uverejňujú svoje literárne príspevky, ale v podmienkach triedy či školy plní silnú motivačnú funkciu pre všetkých žiakov. Keď nahliadneme do učebných osnov slovenského jazyka a literatúry v základnej škole, vidíme, že obsahujú mnoho tém, ktoré úzko súvisia s útvarmi, ktoré sa dajú bežne použiť v časopise. Žiaci sa dostávajú do kontaktu so správou, oznámením, reklamou, anketou, rozhovorom. Tieto útvary súvisia so slohovou zložkou, ale dajú sa veľmi vhodne využiť práve pri tvorbe časopisu. To znamená, že

prostredníctvom vydávania školského (triedneho) periodika držia učitelia v rukách výbornú motivačnú zbraň, pretože hodiny môžu nadobudnúť hodnotný zmysel. Žiaci však musia vedieť, že tvoria slohové útvary, ktoré sa dajú využiť v reálnom živote.

A tento pocit je pre súčasných žiakov veľmi dôležitý. Takto si nielen osvojujú jednotlivé znaky slohových postupov a útvarov, ale viac si všímajú aj reálne veci a ľudí okolo seba. Učiteľ im však musí zadať konkrétne úlohy súvisiace s tvorbou časopisu. Napríklad im rozdelí úlohy tak, že niektorí žiaci majú pripraviť správu z podujatí v škole, iní rozhovory s pracovníkmi školy (napríklad so školníkom, učiteľmi, kuchárkami), ankety so žiakmi, reklamy na blížiace sa podujatia a podobne.

Žiaci teda nielen píšu požadované úlohy stanovené štandardami, ale zároveň si viac všímajú život navôkol, stávajú sa aktívnymi účastníkmi diania v škole, preberajú zodpovednosť, pretože sú súčasťou tímu, ktorý ma jeden cieľ.

Takouto nenásilnou formou formujeme u žiakov aj kladný vzťah ku škole, ktorý sa hlavne v pubertálnom veku často vytráca.

Tvorba časopisov úzko súvisí aj s literárnou výchovou. Nič nám nebráni v tom, aby sme žiakov vyzvali tvoriť básne na podobné témy, ako to robili naši významní umelci. Môžu písať minirecenzie na jednotlivé prečítané ukážky, odporúčania dobrých kníh pre mladších spolužiakov, fiktívne listy literárnym postavám či autorom, môžu vytvoriť komiks na námet prečítanej ukážky, malý dramatický útvar, môžu zmeniť žáner diela (napríklad na námet balady môžu vytvoriť príbeh, prebásniť prozaický text a podobne). Všetky tieto práce žiakov sa dajú uverejniť v časopise. Môžeme vymyslieť súťaž v hodnotení príspevkov, a tak motivujeme žiakov aj k čítaniu časopisu.

Veľmi vhodné je využiť i výtvarné nadanie žiakov a poveríme ich ilustrovaním.

Nezabúdame ani na tých, ktorí radi pracujú na počítači. Tí potom dotvárajú konečnú podobu časopisu.

Ako som už v úvode spomenula, časopis slúži učiteľovi ako výborný motivačný nástroj. Ale nielen to. Aj prostredníctvom práce na tvorbe školského časopisu môžeme odhaliť skryté literárne talenty, žiaci pri písaní príspevkov si nenútene osvojujú gramatické pravidlá a čo je najpodstatnejšie, uvedomujú si, že robia prospešné aktivity a takto sa správne formuje aj ich sebavedomie a pozitívny postoj ku škole.

Školský časopis by mal byť jedným zo základných symbolov školy. Mal by sa dostať do rúk hlavne rodičom (napríklad na rodičovských združeniach alebo celoškolských kultúrnych podujatiach). Môže sa stať tiež vhodným darčekom pre návštevníkov školy.

Veď práve školský časopis robí výbornú reklamu škole, pretože sa v ňom verejnosť môže dočítať o prebiehajúcich aktivitách. Nezabúdame tiež na internetovú verziu, ktorá sa už dnes stáva samozrejmou súčasťou webových stránok škôl.

Tvorbou príspevkov, prežívaním vlastných tvorivých postupov, žiakov vychovávame ku flexibilite, k objavovaniu nových súvislostí, k originálnosti, k nezávislosti myslenia, k experimentovaniu, k iniciatíve. Vďaka písaniu sa môže zbaviť strachu a zábran pri vlastnom prejave, získava istotu a sebadôveru, stráca obavy z neznáma, nebojí sa vyjadriť svoj vlastný názor, stráca tiež zábrany prezentovať pred spolužiakmi výsledky svojich tvorivých pokusov.

PaedDr. Jaroslava Koníčková, ZŠ s MŠ Liptovská Osada

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Svetový deň utečencov
· Vernisáž Súčasná slovenská ilustrácia detskej knihy Výstava potrvá do 28. júla. Bratislava, Bibiana, Galéria Dušana Rolla, Panská 41, 16.00
· Podpísanie Memoranda o spolupráci s Univerzitou Mateja Bela predstavenie novej služby tlmočenia do posunkovej reči pre nepočujúcich. Memoranum podpíše rektor univerzity Vladimír Hiadlovský, predseda BBSK Ján Lunter a riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK Ga
· Záverečné praktické skúšky žiakov duálneho vzdelávaniaTextZvuk Jasná, Demänovská dolina, reštaurácia Von Roll Luková, 11.00 h
· TK Bibiany - Medzinárodného domu umenia pre deti Téma: Otvorenie výstavy Súčasná slovenská ilustrácia detskej knihy. Vernisáž bude o 16.00 h v Galérii Dušana Rolla. Výstava potrvá do 28. júla. Bratislava, Bibiana, zasadačka, Panská 41, 10.00 h
· Plavecká súťaž žiakov základných škôl Bratislava, kúpalisko Rosnička, Dúbravka, 09.30
· Veľké finále Olománie Slávnostné vyhodnotenie 7. ročníka Olománie. Bratislava, Primaciálne námestie, 09.30 h
· Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl Animofest 2019 Bratislava, SSUŠ animovanej tvorby, športová hala
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131