Autor textu: Archív
30.10.2012

Burza informácií, vzdelávania a zamestnanosti

Stredná odborná škola v Krásne nad Kysucou sa zúčastnila prezentácie stredných škôl pod názvom Cezhraničný veľtrh práce - Burza informácií, vzdelávania a zamestnanosti, ktorý sa konal dňa 16. októbra

Krásno nad Kysucou 30. októbra (TASR)

Veľtrh bol určený žiakom, rodičom, výchovným poradcom a pedagógom, ktorí sa rozhodujú kam po skončení základnej školy. Jeho

hlavným cieľom bolo poskytnutie profesijných informácií a prehľad o jednotlivých študijných a učebných odboroch v nasledujúcom školskom roku

.

K nahliadnutiu boli informačné a propagačné materiály ako aj finálne výrobky zúčastnených stredných škôl z regiónu Kysúc.

Drevárska škola má dlhoročnú tradíciu

. Žiakom ponúka veľa učebných a študijných možností. Určené sú pre chlapcov aj pre dievčatá.

V trojročných učebných odboroch majú možnosť vyučiť sa za stolára, tesára, maliara, murára a čalúnnika (čalúnničku). Vyučený

stolár

vie vyrobiť okná, dvere, schodištia, zábradlia, drevený nábytok, skriňové zostavy, kuchynské linky.

Tesár

ovláda debnenia a nosné tesárske konštrukcie, stavbu lešení, drevostavby, vie opracúvať drevo ručne a strojovo a dobre sa orientuje v stavbárskych výkresoch.

Maliar

je schopný vykonávať maliarske a natieračské práce, vie posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, vie zvoliť pracovné postupy na prípravné maliarske a natieračské práce.

Murár

sa dokáže orientovať v projektovej dokumentácií, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác, montáže sadrokartónu, rekonštrukcie bytových jadier, obklady a podlahy.

Čalúnnik

(čalúnnička) je schopný zhotoviť čalúnnicky výrobok, vie zvoliť správny spôsob výroby vzhľadom na hospodárske využitie materiálov. Ovláda remeselné čalúnnické práce, ovláda opravárenské služby, úpravy a nastavovania výrobných zariadení.

Záujemcovia o štvorročné študijné odbory získajú úplné stredné odborné vzdelanie a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Technológia ochrany a tvorby životného prostredia je určená pre chlapcov a dievčatá. Absolventi sa môžu zamestnať v odvetviach životného prostredia, kontrolných laboratóriách, v štátnej správe v odboroch životného prostredia, v chemických podnikoch. Budú pripravení samostatne riešiť problémy spojené s ochranou a tvorbou životného prostredia, schopní orientovať sa v oblasti environmentalistiky, technológií, úpravy a čistenia vôd, vzduchu, pôdy a zužitkovania a zneškodňovania odpadov. Medzi študijné odbory patrí aj

operátor stavebnej výroby

. Absolventi získajú výučný list, maturitné vysvedčenie, môžu pracovať ako riadiaci pracovníci stavebnej výroby, alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

je vlastne stolár s maturitou, ktorý okrem zručnosti stolára ovláda prácu s počítačom, marketing, manažment, cudzí jazyk a dokáže sa orientovať v konštrukčných výkresoch.

Štvorročný študijný odbor drevárstvo a nábytkárstvo so zameraním na drevársky manažment je určený pre dievčatá a chlapcov. Absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie, konštrukčné odborné znalosti a zručnosti a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Tento študijný odbor pripravuje absolventov pre široké spektrum uplatnenia v odvetviach nášho hospodárstva.

Škola ponúka i nadstavbové štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov nábytkárska výroba a stavebníctvo.

Absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie, maturitné vysvedčenie a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Návštevníci mali možnosť oboznámiť sa s našou školou, s učebnými a študijnými odbormi prostredníctvom stánku, ktorý prezentoval výrobky našich žiakov.

O prezentáciu školy bol záujem, pretože ide o jedinú školu tohto typu na Kysuciach, kde žiaci základných škôl môžu sa naučiť zručnostem v drevárstve, stavebníctve a ochrany životného prostredia.

Cieľom bolo prezentovať odbory, ktoré absentujú na thu práce a vytváranie podmienok zamestnania pre absolventov školy.

Mgr. Mária Gavenčiaková, SOŠ drevárska Krásno nad Kysucou

Čo treba vedieť o koronavíruse

Júl 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

Prehľad udalostí:

· Svetový deň populácie (UNFPA),
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131