Autor textu: Archív
18.11.2014

SPŠE Prešov sa vďaka projektu stáva Digi školou

Motiváciou školy k zapojeniu sa do projektu ja snaha všetkých zamestnancov školy vychovávať a vzdelávať s využitím najnovších technológií adaptabilných absolventov uplatniteľných na trhu práce.

Prešov 18. novembra (SkolskyServis.sk) - Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove sa v minulom školskom roku prihlásila do projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – Digi škola. Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

Vďaka tomuto projektu dostala škola v tomto školskom roku k dispozícii interaktívnu tabuľu, notebook, Wifi Router a 20 tabletov.

Motiváciou školy k zapojeniu sa do projektu ja snaha všetkých zamestnancov školy vychovávať a vzdelávať s využitím najnovších technológií adaptabilných absolventov uplatniteľných na trhu práce.

11. novembra 2014 sa v odbornej učebni SPŠE konalo prvé stretnutie pedagógov, ktorí sú do tohto projektu zapojení a v priebehu tohto školského roka budú vo vyučovacom procese využívať tieto moderné technológie. Úvodné stretnutie bolo zamerané na využívanie interaktívnej tabule na hodinách humanitných predmetov a cudzích jazykov.

Pedagógovia sa oboznámili s obsluhou interaktívnej tabule a spôsobmi jej efektívneho využitia vo výučbe pri získavaní nových vedomostí a overovaní nadobudnutých zručností žiakov.

Mgr. Ivana Kurtyová

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· TK Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pri príležitosti ukončenia cezhraničného projektu UPJŠ a Eszterházy Károly University v Egri zaoberajúceho sa vytvorením geografickej databázy pre región Tokaj Veľká Tŕňa, spoločenská sála Ostrožovič, s. r. o., Nižná 23
· Slávnostné akademické zhromaždenie Rektor UK Marek Števček udelí najvyššie ocenenie univerzity – Veľkú zlatú medailu UK – predsedovi Ústavného súdu Českej republiky a signatárovi Charty 77 Pavlovi Rychetskému. O 14.00 h bude uvedená pamätná strieborná zbe
· Svetový deň rybárstva
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131