Autor textu: TASR
18.02.2013

Päťlístok alebo ako stručne povedať svoj názor

Metóda, ktorá žiakom pomáha stručne zhrnúť názory a postoje k nejakej téme.

Liptovská osada 18. februára (SkolskyServis.sk)

Päťlístok je päťriadková „básnička“, ktorej názov pochádza z francúzskeho cinquains – päť, ktorá žiakov vedie k tomu, aby svoje názory, vedomosti a postoje zhrnuli podľa nasledujúcej schémy.

Do prvého riadku napíšeme jednoslovný názov témy. Obvykle využívame podstatné meno. Do druhého riadku opíšeme podstatné vlastnosti, znaky preberanej problematiky.

Dávame si odpovede napríklad na tieto otázky:

Aký je spisovateľ? Aký je to predmet? Aké sú podmienky? Ako odpoveď napíšeme dve prídavné mená. Tretiu časť tvorí dejová zložky témy. Využívame napríklad tieto otázky? Čo autor robil? Čo prístroj vykonáva? Aké reakcie prebiehajú? Ako odpoveď použijeme tri slovesá. Do štvrtého riadku napíšeme vetu, ktorá pozostáva zo štyroch slov a súvisí s danou témou. Vo vete nemusí byť sloveso. Do posledného riadka napíšeme synonymum, ktoré súvisí s nadpisom.

Aby sa žiaci dokázali takto stručne vyjadriť, musia hľadať podstatu. Výhodou je aj to, že táto metóda vedie žiakov k vyjadreniu vlastných názorov. Vzhľadom na to, že žiaci si sami zhrnú poznatky, učiteľ vie, na čo môže ďalšiu hodinu nadviazať a súčasne zistí, do akej miery žiaci učivu rozumejú.

Je dobré, keď žiaci svoje päťlístky nahlas prečítajú a tiež keď sa vyjadria k tomu, prečo napísali práve tie slová, vety, ktoré uviedli. Niekedy môžu tvoriť päťlístky vo dvojiciach alebo v skupinách.

PaedDr. Jaroslava Koníčková, ZŠ Liptovská Osada

Máj 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

Prehľad udalostí:

· Celoslovenské vyhodnotenie 27. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu? Nové Zámky, Cisársko-kráľovská jazdiareň, Kasárenská ulica, 09.00 h
· Seminár s odborným konzultantom organizácie EDUin Tomášom Feřtekom, Aula sv. Jána Pavla Druhého, Katolíckaj univerzita v Ružomberku, 13.00 h
· Svetový deň korytnačiek
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131