Autor textu: Archív
01.02.2015

Študenti OA Levice rozhodovali o budúcnosti Európy

Študenti simulovali jednanie Rady Európskej únie o sankciách EÚ voči Rusku

Levice 1. februára (SkolskyServis.sk)

Študenti Obchodnej akadémie v Leviciach sa zapojili do projektu „Rozhoduj o Európe“, ktorý je kombináciou seminárov a simulácie modelového zasadnutia inštitúcií Európskej únie. Aktivity projektu tvoria unikátny súbor efektívnej komunikácie aktuálnych európskych tém a fungovania Európskej únie.

Cieľom projektu je zvýšenie informovanosti o európskej integrácii a o súčasných kľúčových otázkach s ňou spojených a snaha o aktívne zapojenie mladej generácie do rozhodovacieho procesu.

Projekt realizuje slovenská mimovládna organizácia Centrum pre európsku politiku v spolupráci s českou mimovládnou organizáciou EUTIS.

Projekt je financovaný z programu Erasmus+ a je finančne podporený zastúpením Konrad Adenauer Stiftung na Slovensku. Partnerom projektu je aj Katedra politologie Masarykovej univerzity v Brne.

Aktívna a ostrá debata na simulovanom zasadnutí Rady Európskej Únie v Šuranoch 28.1.2015 sa skončila nerozhodne.

Účastníci dostali priestor vyskúšať si svoje rečnícke spôsobilosti a šuranská Rada sa skladala z ministrov zahraničných vecí jednotlivých členských štátov a zaoberala sa veľmi aktuálnou otázkou prijatia sankcií voči Ruskej federácii.

Po prednesení pozícií jednotlivých štátov zo strany ich zástupcov bolo zjavné, že sa európske štáty delia na dva tábory – zástancov a odporcov sankcií. Debata bola veľmi plodná a bolo prezentovaných množstvo zaujímavých argumentov. Rada ministrov však bohužiaľ nedokázala v obmedzenom čase dospieť k rozhodnutiu, a tak záverečné hlasovanie dopadlo remízou.

Zaiste toto nebolo posledné stretnutie študentov v rámci projektu „Rozhoduj o Európe“. V júni čaká 40-tich vybraných stredoškolákov päťdňová simulácia inštitúcií EÚ, ktorá bude aplikovať metódu školy hrou.

Ich jednanie budú ovplyvňovať taktiež zástupcovia tlače a lobistov. Hlavnou podstatou je odovzdať aktívnym záujemcom ďalšie informácie o EÚ a všeobecne o politike ako takej. Projekt im taktiež poskytuje možnosť modelovo si vyskúšať všetky aspekty a mechanizmy, ktoré Únia využíva.

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· TK Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pri príležitosti ukončenia cezhraničného projektu UPJŠ a Eszterházy Károly University v Egri zaoberajúceho sa vytvorením geografickej databázy pre región Tokaj Veľká Tŕňa, spoločenská sála Ostrožovič, s. r. o., Nižná 23
· Slávnostné akademické zhromaždenie Rektor UK Marek Števček udelí najvyššie ocenenie univerzity – Veľkú zlatú medailu UK – predsedovi Ústavného súdu Českej republiky a signatárovi Charty 77 Pavlovi Rychetskému. O 14.00 h bude uvedená pamätná strieborná zbe
· Svetový deň rybárstva
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131