Autor textu: Archív
19.02.2013

Primátori regiónu Šariša prišli medzi nadané deti

Štvrtáci z prešovskej ZŠ Šmeralova sa stretli s „prvými mužmi“ regiónu.

Prešov 19. februára (TASR)

Vo štvrtok 15. februára sa uskutočnila jedinečná akcia, ktorá sa niesla v znamení stretnutia detí z tried pre intelektovo nadaných žiakov s „prvými mužmi“ regiónu Šariša.

Štvrtákov z prešovskej ZŠ Šmeralova navštívil: primátor mesta Prešov JUDr. Pavel Hagyari, primátor Veľkého Šariša Ing. Mikuláš Drab, primátor mesta Sabinov Ing. Peter Molčan a primátor mesta Lipany Ing. Eduard Vokál.

Stretnutie sa uskutočnilo na základe predmetu nadaných žiakov Obohatenie, v rámci ktorého nadaní spoznávajú regióny Slovenska.

V úvode stretnutia oboznámil prítomných hostí piatak Tomáš Čorej s informáciami, ktoré pozostávali z histórie vzniku tried pre intelektovo nadaných žiakov v Prešove, prácou s nimi, netradičným výchovno-vzdelávacím prístupom, projektmi...

Úvodné slovo dostali aj hostia, ktorých prvotnou úlohou bolo charakterizovať svoje mesto piatimi vetami.

Po stručnom predstavení sa k slovu dostali samotní štvrtáci, ktorí prostredníctvom vytvorených prezentácií informovali prítomných o histórii jednotlivých miest, kultúre, školstve, športe, ale aj o základných informáciách o meste a mestskom zastupiteľstve. Každá prezentácia bola spracovaná žiakmi bez konzultácií s učiteľmi a k prezentáciám patrili aj erby miest, ktoré predstavili žiaci. Nemenej zaujímavé boli aj myšlienkové mapy, ktoré primátorov taktiež zaujali.

V druhej časti čakal primátorov kvíz, ktorý preveril ich vedomosti o mestách, ktoré zastupujú. Na každého z primátorov čakalo päť otázok, ktoré pripravili žiaci a následne ponúkli aj tri možné odpovede.

Posledné „kolo“ sa nieslo v znamení previerky znalosti šarišského nárečia, ktorá vyvolala úsmev a záujem u všetkých zúčastnených.

Záver stretnutia patril otázkam žiakov, ktoré adresovali primátorom. Jednotlivé témy sa menili a malých Prešovčanov azda najviac zaujímali priority primátorov, kultúra, ale aj napr. otázka „Ktorý poslanec je váš najobľúbenejší?“.

Na konci nášho spoločného posedenia boli primátori odmenení medailami, ktoré symbolizujú znak našej školy nesúcu sa v múdrosti – Sovy. Odmenou pre všetkých boli koláče vo farbách erbov jednotlivých miest, na ktorých si pochutili všetci zúčastnení.

Bodkou za stretnutím bolo spoločné fotografovanie s primátormi. Prácu žiakov ocenili aj samotní hostia, ktorí vyjadrili obdiv a potešenie nad záujmom a prácou detí a následne obdarovali deti malými pozornosťami.

Stretnutie v nás zanechalo pozitívne dojmy, nové zážitky, ale aj poučné informácie sprostredkované vzácnou návštevou.

Hosťom, ktorí prijali naše pozvanie patrí veľká vďaka, ako aj deťom, ktoré sa na stretnutie zodpovedne pripravovali. Sme naozaj hrdí, že sa nám podarilo pripraviť tak hodnotné stretnutie so štyrmi primátormi regiónu Šariša. Akcia sa realizovala pre žiakov z tried pre intelektovo nadaných žiakov, tried p. uč. Mgr. Renáty Ondzíkovej a p. uč. Mgr. Ľuboša Lukáča, ktorí sú zároveň jej organizátormi. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke www.nadanedieta.sk.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Máj 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Deň otvárania studničiek, Svetový deň bez tabaku (WHO)
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131