Autor textu: TASR
05.04.2015

V Liptovskej Osade si pripomenuli 70 rokov od udalostí v roku 1945

Len tým, že budeme o hovoriť minulosti a oboznamovať s ňou predovšetkým mladých ľudí, môžeme prispieť v budúcnosti k zachovaniu mieru, ktorého cena je oveľa väčšia, ako si možno vieme predstaviť.

Liptovská Osada 5. apríla (SkolskyServis.sk) - V týchto dňoch si v Liptovskej Osade pripomenuli udalosti z 27. a 28. marca 1945, kedy v obci začalo prenasledovanie občanov a ich násilné vyháňanie na opevňovacie práce.

Červená armáda za pomoci občanov Liptovskej Osady dopravila cez Hiadeľské sedlo do Korytnice väčšie množstvo kanónov, mínometov a inej munície. Súčasne prišiel do obce aj partizánsky oddiel z Veľkej Fatry, ktorý viedol kapitán Makarenko.

Jednotky zaujali bojové postavenie na severnom vstupe do obce. 28. marca ráno sa od Ružomberka k Liptovskej Osade blížila nemecká kolóna. Táto bola v oblasti Hlaváč napadnutá sovietskym prieskumom a partizánmi a za podpory mínometov v boji bola zničená. Sovietski vojaci a partizáni oslavovali toto malé víťazstvo a postavené hliadky si nevšimli príchod nemeckej trestnej výpravy od Ružomberka. Silná nemecko-maďarská úderná jednotka za podpory obrnených vozidiel rýchlo obsadila Liptovskú Osadu, pričom v boji boli zastrelení dvaja sovietski prieskumníci. Vojaci zhromaždili obyvateľov obce, oddelene mužov a ženy s deťmi. Chceli vypáliť obec a vystrieľať obyvateľstvo.

Mysleli si, že práve obyvatelia obce spolu s partizánmi zaútočili na Nemcov. Z pomsty časť obce aj vypálili – približne 17 rodinných domov a 9 hospodárskych budov. Pustošenie a vypaľovanie by bolo pravdepodobne pokračovalo ešte ďalej, ale vdp.Štefan Vaverčák, kňaz pôsobiaci v tej dobe v Liptovskej Osade a ktorý vedel po nemecky, sa porozprával s nemeckým veliteľom.

Vysvetlil mu, že v obci sa nachádzajú sovietske oslobodzovacie jednotky. Svoje tvrdenie doložil dvomi padlými sovietskymi prieskumníkmi. Nemecký veliteľ Vaverčákovi uveril a ustúpil od ďalšieho pustošenia v obci. Ženy a deti boli prepustené a muži boli odvedení na opevňovacie práce na Biely Potok.

V noci z 3. na 4. apríla vstúpili do obce rumunské oslobodzovacie jednotky. Dňa 5. apríla vstúpili z Ružomberka do obce sovietske vojská a Liptovská Osada sa ocitla v oslobodenom území.

Tieto významné udalosti si pripomenuli občania Liptovskej Osady spomienkovým aktom pri Farskom kostole sv. Jána Krstiteľa, pri pamätnej tabuli venovanej Štefanovi Vaverčákovi a tiež pri pamätníku, kde sa zišli zástupcovia Miestnej organizácie zväzu protifašistických bojovníkov spolu so starostom obce, žiakmi a učiteľmi základnej školy, a tiež s občanmi obce Liptovská Osada. Žiaci základnej školy si pripravili krátky kultúrny program.

Je dôležité, aby sme s vďakou a úctou spomínali na tieto udalosti a neustále si pripomínali minulosť. Poznanie minulosti pomáha pri chápaní prítomnosti. Dnes si už málokto pamätá hrôzy vojny na našom území. Len tým, že budeme o nej hovoriť a oboznamovať s ňou predovšetkým mladých ľudí, môžeme prispieť v budúcnosti k zachovaniu mieru, ktorého cena je oveľa väčšia, ako si možno vieme predstaviť.

Text: Jaroslava Koníčková

Foto: Anna Švitková

Máj 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

Prehľad udalostí:

· Celoslovenské vyhodnotenie 27. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu? Nové Zámky, Cisársko-kráľovská jazdiareň, Kasárenská ulica, 09.00 h
· Seminár s odborným konzultantom organizácie EDUin Tomášom Feřtekom, Aula sv. Jána Pavla Druhého, Katolíckaj univerzita v Ružomberku, 13.00 h
· Svetový deň korytnačiek
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131