Autor textu: Archív
30.10.2015

SOŠ Rakovice oslávila 70.výročie založenia

Škola s celoslovenskou pôsobnosťou bola založená v roku 1945 a mala názov Štátna vyššia hospodárska škola v Rakoviciach.

Rakovice 30. októbra (SkolskyServis.sk)

Štvrtok, 22.10.2015, bol príjemný slnečný jesenný deň a do pôsobivo vyzdobených priestorov Strednej odbornej školy Rakovice sa schádzali pozvaní hostia, absolventi školy, bývalí i súčasní pedagógovia, študenti a ostatní zamestnanci školy. Všetci sa zúčastnili slávnostnej akadémie pri príležitosti 70. výročia založenia školy. Bola prezentovaná história školy, úspechy žiakov v súťažiach, realizované európske projekty zahraničných stáží študentov.

O spestrenie programu sa postarali talentovaní žiaci našej školy, ktorí recitovali, spievali a hrali na hudobných nástrojoch.

Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie.

Založenie školy s pôdohospodárskym zameraním si vyžiadala povojnová situácia v štáte. Škola s celoslovenskou pôsobnosťou bola založená v roku 1945 a mala názov Štátna vyššia hospodárska škola v Rakoviciach. Do prvého ročníka vtedy nastúpilo 32 žiakov. Zaujímavosťou je, že podmienkou prijatia bolo, že uchádzač musel byť synom roľníka s vlastníctvom aspoň 15 ha pôdy. Postupom času sa niekoľkokrát menil názov školy a rozširovalo sa zameranie školy o odbory, ktoré boli na trhu žiadané. Momentálne škola pripravuje študentov v maturitných odboroch manažment regionálneho cestovného ruchu, pracovník marketingu, floristika, sociálno-výchovný pracovník, v učebných odboroch viazač-aranžér kvetín, záhradník a v nadstavbovom štúdiu záhradníctvo.

Oslavy 70. výročia školy pokračovali i v nasledujúcich dňoch – 23. a 24.10.2015. V týchto dňoch sa konali Dni otvorených dverí SOŠ Rakovice.

O výzdobu sa postarali žiaci odboru viazač-aranžér kvetín, a tiež naši bývalí úspešní žiaci Ing. Patrik Komár a Peter Vacula. Návštevníkov – žiakov základných škôl, rodičov i širokú verejnosť sprevádzali študenti odboru manažment regionálneho cestovného ruchu. Záujemcom ukázali areál školy, v triedach sa prezentovali študijné i učebné odbory a aktivity školy. Milovníci folklóru si mohli prezrieť výstavu krojov a iných ľudových výrobkov z expozície súkromného múzea „Za krakovskú bránu“ z Krakovian. Zároveň sa konala výstava a ochutnávka jablkových dezertov a tiež predajná výstava kvetinových aranžmánov pri príležitosti pamiatky zosnulých, ktoré vytvorili žiaci odboru viazač-aranžér kvetín.

Ďalšou zaujímavosťou je budova sýpky z 19. stor., ktorú žiaci svojpomocne čiastočne zrenovovali a v súčasnosti sa opäť využíva ako múzeum historických predmetov zo života našich predkov, kino a priestor pre voľný čas žiakov.

Obohatením programu bola „Kvetinová show“ v podaní úspešných absolventov našej školy - Paľa Ondera, ktorý pôsobí ako florista v zahraničí a Petra Vaculu, ktorý je majiteľom kvetinového salónu. Kytice viazané priamo pred početným obecenstvom si vyslúžili potlesk.

Oslavy 70. výročia založenia SOŠ Rakovice boli radostné, plné zážitkov , s bohatým programom určeným pre všetky vekové kategórie.

Ing. Zuzana Bučková učiteľka, SOŠ Rakovice

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· TK Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pri príležitosti ukončenia cezhraničného projektu UPJŠ a Eszterházy Károly University v Egri zaoberajúceho sa vytvorením geografickej databázy pre región Tokaj Veľká Tŕňa, spoločenská sála Ostrožovič, s. r. o., Nižná 23
· Slávnostné akademické zhromaždenie Rektor UK Marek Števček udelí najvyššie ocenenie univerzity – Veľkú zlatú medailu UK – predsedovi Ústavného súdu Českej republiky a signatárovi Charty 77 Pavlovi Rychetskému. O 14.00 h bude uvedená pamätná strieborná zbe
· Svetový deň rybárstva
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131