Autor textu: Archív
11.12.2015

Záverečná konferencia SPŠE k projektu Inovácia vzdelávacieho procesu

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove vstúpila do tohto projektu vo februári 2014.

Prešov 11. decembra (SkolskyServis.sk)

Dňa 30. novembra sa v konferenčnej miestnosti hotela Dukla konala záverečná konferencia k projektu Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove vstúpila do tohto projektu vo februári 2014. Hlavným cieľom projektu bola prestavba vzdelávania školy, ktorou sa prispeje k zvýšeniu adaptability absolventov na trhu práce a v procese vysokoškolského vzdelávania s ohľadom na potreby vedomostnej spoločnosti. Realizácia tohto projektu pozostávala z čiastkových úloh a cieľov:

1. skvalitnenie procesu vzdelávania žiakov SPŠE inovovaním a zriadením odborných učební a laboratórií vybavenými modernými učebnými pomôckami a inováciou výučby,

2. odborná príprava a motivácia pedagógov školy pre zavádzanie zmien potrebných na premenu tradičnej školy na modernú,

3. inovácia procesu vzdelávania v SPŠE podporujúcej rozvoj vedomostnej spoločnosti,

4. zvýšenie uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce realizáciou inovatívneho poradenstva o možnostiach zamestnať sa.

Tejto konferencie sa zúčastnili pedagógovia zapojení do projektu a žiaci jednotlivých tried. V príjemnom prostredí hotela riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, zástupcovia SPŠE Prešov – Ing. Judita Sakáčová a Mgr. Vladimír Hudáček, zhodnotili priebeh realizácie projektu a výsledky, ktoré sa skvalitnením vyučovacieho procesu dosiahli.

Jedným z čestných hostí konferencie bol Ing. Roman Klimčík, konateľ spoločnosti GlobalLogic Slovakia, s.r.o., Košice, ktorý v úvode svojho príspevku predstavil spoločnosť GlobalLogic a následne sa venoval téme Potreby zamestnávateľa v oblasti IKT. Prezentácia Ing. Miloslava Karaffu, riaditeľa Elcom, spoločnosť s r.o., Prešov, bola zameraná na potrebné predpoklady na dosiahnutie úspechu v biznise. Svojou rečou motivoval prítomných žiakov k tomu, aby sa vzdelávali a stále viac na sebe pracovali, pretože to je jedna z ciest, ktorá vedie k úspechu. Mgr. Anna Molčanová z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove vo svojej prezentácii poukázala na štatistiky nezamestnanosti a uplatnenia sa absolventov na trhu práce v Prešovskom kraji. Podľa štatistík absolventi SPŠE Prešov dosahujú veľmi nízke percento nezamestnanosti, pretože veľká časť z nich sa stáva študentmi VŠ. Malá časť absolventov si volí zamestnanie pred štúdiom. V závere konferencie Mgr. Marcela Timková predstavila prítomným pedagógom, žiakom i hosťom priebeh tohto projektu a jeho výsledky v SOŠ, Ostrovského 1 v Košiciach.

Po ukončení konferencie bola pripravená na počesť úspešného zrealizovania projektu pre všetkých prítomných recepcia, kde pri ochutnávke jedla mohli rozoberať témy súvisiace nielen s daným projektom.

Mgr. Ivana Kurtyová

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Podujatie "Kam po skončení základnej školy - študuj dopravu" Bratislava, STM - Múzeum dopravy, Šancová 1/A, 09.00 h
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131