Autor textu: Archív
14.12.2015

Vyhodnotenie súťaže Nebuď otrok drog

Súťaž bola zameraná na prevenciu drogovej závislosti mladých ľudí.

Bratislava 14. decembra (SkolskyServis.sk) - Do celoslovenskej súťaže pre základné, stredné a vysoké školy zameranej na prevenciu drogovej závislosti mladých ľudí sa zapojilo 500 študentov a 12 pedagógov zo 106 škôl z celého Slovenska.

Zastúpenie podľa krajov:

Banskobystrický - 122

Bratislavský - 19

Prešovský - 147

Košický - 72

Trenčiansky - 20

Trnavský - 7

Nitriansky - 78

Žilinský - 46

ČR - 1

Zastúpenie podľa škôl

Materské školy - 3

Stredné školy - 154

Základné školy - 349

Vysoké školy - 6

Odborná porota v zložení:

1. Ing. Richard Jajcay, MBA, riaditeľ Úseku obchodu a marketingu TASR

2. Ing. Richard Kvasňovský vedúci Domácej redakcie TASR

3. Jana Ikrényiová, vedúca redaktorka Školský servis TASR

vyhodnotila 14. decembra 2015 všetky prihlásené súťažné práce v nasledovných kategóriách:

1. Základné školy

2. Stredné školy

3. Vysoké školy

Pri posudzovaní projektov sa porota opierala o kritériá hodnotenia uvedené v propozíciách súťaže: počet „páči sa mi“ a počet zdieľaní pod článkami. Na základe spomínaných kritérií udelila porota 9 cien (3 x čítačka, 3 x tablet, 3x náramok do posilňovne) podľa poradia v každej súťažnej kategórii.

Výhercovia získavajú certifikát o absolvovaní súťaže, čítačky kníh, tablety a náramky do posilňovne.

Mená výhercov v jednotlivých kategóriách:

ZÁKLADNÉ ŠKOLY:

Čítačky kníh:

Natália Balážová,

Šesť týždňov osamelosti, ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Laura Olejárová,

Anjel so zlomenými krídlami, ZŠ s MŠ Svinia

Katrin Mónová,

Nestačí svetlo uzrieť, ZŠ Dolný Pial

Tablety:

Alex Šalapa

, Nebuď otrok drog, Základná škola Krymská 5, Michalovce

Daniela Magačová

, Nebuď otrok drog, ZŠ s MŠ Bajerov

Lenka Ostrčilová

, Povedzme spolu drogám STOP! ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Náramky:

Terézia Ďurišová

, Modrá opica, Spojená škola Belá

Miloš Gatial

, Športuj bez drogy, ZŠ Mariánska ul. 554/19, Prievidza

Miriama Kociská, Paulína Wáczlawová, Sabína Dóková a Simonka Baloghová

, Nebuď otrok drog, ZŠ Hradná 22, Nové Zámky

STREDNÉ ŠKOLY:

Čítačky kníh:

Patrícia Kompušová

, Zničený sen, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia Košice

Patrícia Andrejčíková

, Pestrý svet, SPŠ v Snine

Johny Domanský

, Zamyslenie, SOŠ podnikania Senica

Tablety:

Zuzana Hajabáčová

, Život je krásny, SOŠ OaS Komárno

Simona Hvizdová

, Nebuď otrok drog, Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov

Kristína Filová

, Si blázon, ak tvrdíš, že ním nie si, SOŠ Masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava

Náramky:

Kornélia Šoltésová

, Stop smoking, Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov

Darina Vašková

, Nepodľahni drogám, Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov

Evelin Tóth

, Nebuď otrok drog, SOŠT- MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno

VYSOKÉ ŠKOLY:

Čítačky kníh:

Jozef Šebesta

, Pravdivý príbeh zo šťastným koncom, UMB Banská Bystrica

Roman Kazimír

, ONA, Prešovská univerzita

Peter Zubaľ

, Falošný priateľ, Prešovská univerzita

Tablety:

Bianka Jevičová

, Drogy.... UK Bratislava

Matúš Marton

, Beznádej, Masarykova univerzita Brno

Barbora Kolková

, Nebuď otrok drog. Nebudem už, Trnavská univerzita v Trnave

Na základe rozhodnutia odbornej poroty boli udelené špeciálne ceny za príbehy a práce, ktoré sa najviac približovali téme a ktoré boli zaujímavé a výnimočné.

Čítačka kníh: Anna Mária Hriciková

, Biely sneh, Gymnázium Park mládeže 5 v Košiciach

Tablet: Ester Zichová

, Nový začiatok v novom meste s novými ľuďmi, SOŠ Šurany

Náramok: Samuel Sepeši

, Luca Bello - Nechcem blúdiť, Gymnázium Kpt. Nálepku 6, Sobrance, II.roč.

Víťazom blahoželáme! Všetkým školám, školským kolektívom a jednotlivcom, ktorí sa do súťaže zapojili, ďakujeme.

Ceny dostanú výhercovia v najbližších dňoch poštou.

Máj 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

Prehľad udalostí:

Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131