Autor textu: Archív
13.11.2012

Galéria úspešných študentov Obchodnej akadémie Šurany

Jednou zo škôl Novozámockého okresu majúcich dlhoročnú tradíciu a ktorej brány prekročilo tisíce úspešných absolventov, je aj Obchodná akadémia v Šuranoch

Šurany 12. novembra (TASR)

Tým, že naši študenti po absolvovaní maturitnej skúšky odchádzajú do života, nekončí väzba medzi študentmi a školou. Sme radi, keď sa dozvedáme o úspechoch našich absolventov, ako sa uplatnili v práci, či ďalšom štúdiu. Pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa študentov sme usporiadali anketu, ktorej respondentmi sú naši bývalí študenti. Sme radi, že sa z nich stali úspešní mladí ľudia, že majú dobré spomienky na Obchodnú akadémiu Šurany.

Ing. Andrea Šumová

Obdobie štúdia

: 1994 - 1998 Obchodná akadémia Šurany

Terajšie pracovné zariadenie

: Riaditeľka VUB, a.s. Šurany

Čo mi škola dala pre život

: Škola mi dala veľa, hlavne čo sa týka základných odborných vedomostí z oblasti ekonómie a bankovníctva a veľmi rada do dnešného dňa spomínam na mnohých skvelých profesorov a hlavne moju triednu profesorku p. Ing. Prónayovú, ktorá k nám pristupovala vždy ľudsky, s pochopením a bola pre nás vždy obrovskou oporou. Tým chcem povedať, že škola mi dala okrem vedomostí aj veľký základ do života - a to v základných ľudských hodnotách , na ktoré sa bohužiaľ v dnešnej dobe zabúda a to ctiť si jeden druhého, navzájom si pomáhať a podporovať sa. Škola jednoznačne napomáha všeobecnému prehľadu, úspechu a predovšetkým k osobnému rozvoju jednotlivca.

Štúdium ktorých predmetov na OA mi uľahčuje moje vyššie odborné vzdelanie/ ako využívam získané odborné vedomosti vo svojej práci:

U mňa je to jednoznačne bankovníctvo, ešte v tom čase, keď som študovala, tak sme si mohli vybrať aj smer, ktorým by sme sa chceli uberať. U mňa bol môj smer splnený na 100 % a od skončenia štúdia jediným mojím hobby sa stalo bankovníctvo a už 12 rokov sa úspešne venujem sfére bankovníctva.

Na ktoré podujatia rada spomínam:

Tak sú to najmä spoločné zájazdy, podujatia - lyžovačka, triedne výlety, ktorých bolo dosť, podujatia ako boli ročné oslavy Obchodnej akadémie.

Mgr. Renáta Husárová

Pracovné zaradenia

: 2007 - 2010 tlačová tajomníčka ministra spravodlivosti SR (rok 2009 hovorkyňa MS SR),

2010 - 2012 odbor medzinárodných stykov a tlačové Kancelárie Súdnej rady SR, od mája 2012 tlačová tajomníčka a poradkyňa v oblasti mediálnej politiky podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra

Čo mi škola dala pre život

- Strednú školu som si vybrala na základe odporúčaní a dobrej povesti, ktorú Obchodná akadémia nepochybne mala a má dodnes. Štyri roky stredoškolského života plného poctivého štúdia, nových poznatkov, informácií a cenných skúseností sa skončili maturitou v roku 2002. Dnes mi miesto rekapitulácie toho nespočetného množstva cenných rád, výnimočných chvíľ a skúseností príde ako jediné správne povedať Ďakujem.

Štúdium ktorých predmetov na OA mi uľahčuje moje vyššie odborné vzdelanie/ ako využívam získané odborné vedomosti vo svojej práci

- Poznatky z ekonomiky, marketingu, z oblasti daní a mnoho ďalších, ktoré mi škola dala využívam stále a dnes viem, že stavať sa dá iba na dobrých základoch.

Ing. Silvia Majerová

Obdobie štúdia na Obchodnej akadémii v Šuranoch

: 1998 - 2002

Terajšie pracovné zaradenie

: správca reťazca v COOP Jednota Slovensko

Čo mi škola dala pre život?

- Dobré základy pre štúdium ekonómie a obchodu

Štúdium ktorých predmetov na OA uľahčilo moje vyššie odborné vzdelávanie a ako využívam získané odborné vedomosti vo svojej práci:

Počas štúdia na VŠ som predovšetkým využila kvalitné znalosti z predmetu účtovníctva, ktoré mi na OA vštepila p. Farkašová; moje terajšie zameranie v práci sa týka hlavne merchandisingu, tovaroznalectva, dizajnových manuálov a prvkov corporate identity, projektového manažérstva atď., čo bolo sčasti aj predmetom môjho štúdia na VŠ - základy mi poskytlo aj vzdelávanie na OA.

Na ktoré podujatia najradšej spomínam

: Jednoznačne na tie "mimoškolské" ako imatrikulácie a lyžovačky; ale veľmi rada spomínam aj na hodiny účtovníctva s pani Ing.H. Farkašovou, ktoré ma veľmi bavili a až po čase som pochopila, čo sa skrývalo za jej prísnosťou a precíznosťou a čo bolo jej cieľom smerom k nám - študentom. Som veľmi rada, že v mojom prípade jej týmto môžem povedať, že sa jej to podarilo dosiahnuť.

Ing. Miloš Moravčík, PhD.

Obdobie štúdia

: 1998 - 2002

Terajšie pracovné zariadenie

: Podpredseda KDH pre verejné financie

Čo mi škola dala pre život

: Vďaka OA Šurany som získal motiváciu študovať ďalej ekonómiu. Teraz sa ako ekonóm snažím navrhovať opatrenia v hospodárskej politike štátu, ktoré pomáhajú ďalším ľuďom a prinášajú rast životnej úrovne.

Štúdium ktorých predmetov na OA mi uľahčuje moje vyššie odborné vzdelanie/ ako využívam získané odborné vedomosti vo svojej práci:

Najradšej som mal ekonomické predmety. V praxi využívam aj rýchle písanie na počítači, poznatky z účtovníctva, ale aj ďalších predmetov.

Na ktoré podujatia rád spomínam:

Najradšej spomínam na príjemné chvíle počas prestávok či školských výletov. So spolužiakmi sa doteraz stretávame a tešíme sa zo spoločných zážitkov.

Mgr: Lucia GarajováObdobie

Obdobie štúdia

: 2000 - 2004

Súčasné povolanie

- hovorkyňa Ministerstva vnútra SR.

Čo mi škola dala pre život:

Nepatrila som medzi typických študentov, ktorých bavila ekonomika a účtovníctvo. O tom by vedeli rozprávať pani profesorky Cviková a Malíková. Ale musím dodať, že všetko čo som vtedy brala za nutné zlo, mi rozšírilo môj všeobecný prehľad, čo považujem za dôležité.

Štúdium ktorých predmetov na OA mi uľahčuje moje vyššie odborné vzdelanie/ ako využívam získané odborné vedomosti vo svojej práci:

Z OA si neviem vynachváliť strojopis, ktorý mi stále zjednodušuje život, kým ostatní v práci klepkajú dvoma prstami, ja elegantne používam o osem viac.

Karolína Malíková

Obdobie štúdia

: 2008 - 2012

Terajšie štúdium

: Ekonomická univerzita Bratislava, Obchodná fakulta

Čo mi škola dala pre život

: Škola mi dala krásne chvíle v kruhu priateľov, stretnutia s dobrými ľuďmi, vedomosti od vynikajúcich pedagógov. Škola mi dala poznanie, že je potrebné snažiť sa o to, aby bol človek úspešný a niečo v živote dosiahol. Najväčším prínosom sú pre mňa odborné vedomosti. Naučila som sa správne orientovať v množstve ekonomických informácií, riešiť reálne problémy, viesť účtovnícke záznamy a obchodnú korešpondenciu.

Štúdium ktorých predmetov na OA uľahčuje moje vyššie odborné vzdelanie?

- Na OA som získala potrebné základy zo všetkých odborných predmetov, v ktorých pokračujem v štúdiu na vysokej škole. Bez problémov sa orientujem v informáciách z oblasti ekonomiky, účtovníctva, práva, štatistiky, marketingu.

Na ktoré podujatia najradšej spomínam?

- Pre mňa navždy zostanú nezabudnuteľné spomienky na divadelné predstavenia, vianočné akadémie, organizovanie dňa Mikuláša a súťaže Mladý tvorca. Na základe odpovedí respondentov spracovala

PaedDr. Helena Rusnáková, učiteľka nemeckého jazyka a dejepisu, OA Šurany

Čo treba vedieť o koronavíruse

Júl 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

Prehľad udalostí:

Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131