Autor textu: Archív
07.06.2016

Žiaci SPŠE Prešov majú certifikáty a osvedčenia odbornej spôsobilosti

V čase od 30. mája 2016 do 3. júna 2016 prebiehalo na pôde Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove overovanie odbornej spôsobilosti, o ktoré požiadalo 116 študentov štvrtého ročníka.

Prešov 7. júna (SkolskyServis.sk)

V čase od 30. mája do 3. júna sa uskutočnilo na pôde Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove overovanie odbornej spôsobilosti, o ktoré požiadalo 116 študentov štvrtého ročníka.

Cieľom overovania je získať Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodov do 1000 V v objektoch triedy A. Výnimkou sú študenti zamerania elektroenergetika, ktorí môžu získať osvedčenie bez obmedzenia napätia.

Podľa platnej zmluvy medzi firmou E.I.C a našou školou majú študenti, ktorí počas svojho štúdia dosiahli priemer známok do 2,00, nárok na overenie odbornej spôsobilosti zdarma. V tomto školskom roku bolo zvýhodnených 12 študentov.

Dňa 1. júna 2016 získalo 27 študentov v spomínanom odbore elektrotechnika Certifikát na elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, a to od firmy E.I.C. Enginnering inspection company s.r.o., Prešov a Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodov bez napätia v objektoch triedy A, ktoré im zabezpečila naša škola.

Nie je žiadnou novinkou, že študenti našej školy môžu získať rôzne certifikáty už aj počas svojho štúdia. V rámci projektu Certifikácia odborných kompetencií – PC Schematic, do ktorého sa naša škola zapojila, si 14 študentov odboru elektrotechnika odnesie aj Certifikát o získanom vzdelaní v oblasti využívania informačných technológií a grafických systémov.

Do projektu sa mohli zapojiť študenti 4. ročníka, ktorí v rámci svojho študijného odboru absolvovali predmet grafické systémy.

Cieľom tohto predmetu je poskytnúť študentom súbor vedomostí, zručností a kompetencií o využití CAD programov pre návrh elektrickej inštalácie, návrh rozvádzačov a kreslenie jednopólových schém. Pri vyučovaní využívali software PC/SCHEMATIC, ktorý slúži na tvorbu dokumentácie elektrotechnických projektov s databázovou podporou. Úspešným zavŕšením projektu a podmienkou certifikácie bolo vypracovanie Projektu elektrickej inštalácie rodinného domu s úspešnosťou nad 75%.

Mgr. Jana Pavlišaková

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Podujatie "Kam po skončení základnej školy - študuj dopravu" Bratislava, STM - Múzeum dopravy, Šancová 1/A, 09.00 h
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131