Autor textu: Archív
28.09.2016

Otvorený list Asociácie výchovných poradcov ministrovi školstva

List uvádzame v plnom znení bez redakčných úprav.

Bratislava 28. septembra (SkolskyServis.sk)

Asociácia výchovných poradcov sa rozhodla verejne vyzvať ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana k spolupráci na reformovaní jednej z dôležitých a dlhodobo neriešených oblastí školstva – kariérovej výchovy a poradenstva.

Napriek našej neustálej ochote spolupracovať na novom systémovom opatrení, ktoré by konečne začalo plnohodnotne riešiť problematiku detí súvisiacu s voľbou povolania, inklúziou detí nielen na školách, ale aj na trhu práce, sme do dnešného dňa k tejto pálčivej téme neboli prizvaní a ani nik z ministerstva školstva neprejavil záujem o odbornú diskusiu. Pán minister Peter Plavčan nereaguje na žiadne návrhy spolupráce či stretnutí, hoci verejne deklaruje spoluprácu so stavovskými organizáciami na tvorbe dôležitých dokumentov. Už v júni 2016 sme boli pri okrúhlom stole s pracovníkmi ministerstva školstva informovaní o aktuálne prebiehajúcej príprave legislatívnych zmien, strategických dokumentov v súvislosti s výchovným a kariérovým poradenstvom, ale do dnešného dňa nás nik neprizval k spolupráci na nich. Práve legislatívne nedostatky a neznalosť školského prostredia poukázali aj pri systéme duálneho vzdelávania na potrebu spolupráce s odborníkmi z praxe – výchovnými poradcami.

Od ministra školstva očakávame, že približne 2 000 výchovných poradcov už nebude musieť pri nových návrhoch zmien opäť iba konštatovať nesystémové a nefunkčné prvky a zásahy, ktoré ešte viac prehĺbia aktuálne problémy súvisiace s voľbou študijno-profesijnej dráhy každého mladého človeka.

V Bratislave 20.9.2016 Predsedníctvo Asociácie výchovných poradcov

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· TK Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pri príležitosti ukončenia cezhraničného projektu UPJŠ a Eszterházy Károly University v Egri zaoberajúceho sa vytvorením geografickej databázy pre región Tokaj Veľká Tŕňa, spoločenská sála Ostrožovič, s. r. o., Nižná 23
· Slávnostné akademické zhromaždenie Rektor UK Marek Števček udelí najvyššie ocenenie univerzity – Veľkú zlatú medailu UK – predsedovi Ústavného súdu Českej republiky a signatárovi Charty 77 Pavlovi Rychetskému. O 14.00 h bude uvedená pamätná strieborná zbe
· Svetový deň rybárstva
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131