Autor textu: Archív
30.09.2016

Európsky deň jazykov v SPŠE Prešov

„Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“

Prešov 30. septembra (SkolskyServis.sk) - Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa 26. 9. 2016 v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove slová reč, jazyk a komunikácia skloňovali v angličtine, nemčine a ruštine.

Náš tradičný Európsky deň jazykov sa začal hneď zrána, kedy sme prichádzajúcich študentov a pedagógov vítali cudzojazyčnými pozdravmi. Tí, ktorí mali čas, si v príjemnom prostredí pri hudbe vypili šálku čaju z ruského samovaru, alebo si pochutnali na sušienkach s pravým anglickým čajom ochuteným mliekom. Záujemcovia o cudzojazyčnú literatúru si mohli prelistovať a zakúpiť anglické, nemecké a ruské knihy a časopisy, ktoré ponúkala pripravená výstava.

V priebehu dňa boli pre študentov jednotlivých tried a ročníkov pripravené aj zaujímavé aktivity a podujatia. Učitelia anglického a nemeckého jazyka pripravili pre študentov zaujímavé kvízy a hry, v ktorých si zmerali svoje vedomosti, no zároveň sa dozvedeli aj nové informácie z kultúry a reálií daných krajín.

V umeleckom duchu sa nieslo divadelné predstavenie Netradičná Popoluška, v ktorom študenti 2. ročníka podali v angličtine modernú verziu známej rozprávky. A tak sa z tradičnej Popolušky stala netradičná.

Veľmi zaujímavou aktivitou pre študentov bola prednáška s pánom PaeDr. Ondrejom Fečom, pedagógom z SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím (Spojená škola Pavla Sabadoša internátna v Prešove), ktorý našim študentom vysvetlil pravidlá a princípy komunikácie nepočujúcich. Žiaľ, sú medzi nami aj takíto ľudia, korí žijú plnohodnotným životom, ale prostriedkom ich komunikácie sa stávajú ruky. Prostredníctvom pohybov rúk dokážu títo hendikepovaní ľudia vyjadriť to, čo my ostatní vyslovujeme ústami. V závere svojho príspevku nám podal rýchly kurz niektorých základných slov v posunkovej reči.

SPŠE navštívil aj pán Mgr. Dalibor Madžo, projektový manažér spoločnosti AIESEC, ktorý prezentoval študentom možnosti získavania grantov z programu ERASMUS. Zároveň ponúkol našim študentom spoluprácu v anglickom jazyku, ktorá by mala pozostávať z prípravy interview so zahraničnými študentmi. Dôležitosť ovládania cudzích jazykov poukázal na svojich vlastných cestovateľských zážitkoch.

Reakcie našich študentov na tento netradičný deň boli pozitívne, a to nás veľmi teší. Veríme, že prostredníctvom zábavného Európskeho dňa jazykov si uvedomili, aké nevyhnutné je v súčasnosti vedieť komunikovať v cudzej reči. Cudzí jazyk býva jedným z prostriedkov, ktorý poskytuje človeku viac možností a príležitostí na jeho rozvoj.

Z reakcií našich študentov:

„V rámci tohto Európskeho dňa jazykov sme mohli vnímať jazyky z iného pohľadu ako v bežný školský deň. Učitelia nám ukázali že učiť sa jazyky nemusíme len úmorným presedením nad knihami ale aj formou hry a zábavy.“ (Betka) „V tento deň sme sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí nielen o cudzích jazykoch a krajinách ale aj o posunkovej reči a ľuďoch ktorí sa dokážu dorozumieť len prostredníctvom nej.“ (Peter) „Celý tento deň bol veľmi zábavný. Dobrá atmosféra bola už hneď ráno pri vstupe do školy. No mne osobne sa najviac páčilo divadelné predstavenie Popoluška v ktorom naši spolužiaci podali dobrý herecký výkon.“ (Michal)

Mgr. Ivana Kurtyová

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Podujatie "Kam po skončení základnej školy - študuj dopravu" Bratislava, STM - Múzeum dopravy, Šancová 1/A, 09.00 h
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131