Autor textu: Archív
20.10.2016

Víťazné projekty študentov SPŠE Prešov na Festivale vedy a techniky

V tomto roku sa do súťaže prihlásilo 70 projektov z Košického a Prešovského kraja.

Prešov 20. októbra (SkolskyServis.sk)

Dňa 13.10.2016 sa v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konalo pri príležitosti Týždňa vedy a techniky krajské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET. Realizátorom tohto podujatia je AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Tento Festival vedy a techniky je súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumnú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov.

V tomto roku sa do súťaže prihlásilo 70 projektov z Košického a Prešovského kraja. Účasť na tomto vedecko-technickom festivale mala aj Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov. Naši študenti úspešne reprezentovali 5 projektov.

Z celkového počtu projektov vybrala hodnotiaca komisia 10 tých najlepších z Košického a Prešovského kraja. Víťazné projekty postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v Bratislave v dňoch 10.-12.11.2016.

Víťazné projekty krajského kola Festivalu vedy a techniky AMAVET našim študentom umožnili postup do celoštátneho kola, ktorého sa zúčastnia dvojice Marek Gogoľ a Juraj Miščík (študenti 4. ročníka) s projektom Automatická webová administrácia a študenti 3. ročníka – Lukáš Purdeš a Radovan Škop, s projektom Odpoludnie s matematikou. Hodnotiacu komisiu zaujali aj súťažné práce jednotlivcov, ktorí v celoslovenskom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET budú prezentovať nielen svoje projekty, ale aj Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú Prešov. Filip Farkaš (študent 4. ročníka) predstaví projekt s názvom Kvadrokoptéra a Dávid Brilla (študent 4. ročníka) na súťaži vystúpi s prácou Evikon. Zároveň tento súťažný projekt získal aj špeciálne ocenenie – Cenu GlobalLogic Košice.

Okrem prezentovania vlastných projektov sa počas tohto dňa naši študenti zúčastnili aj zaujímavých odborných prednášok z matematiky, biofyziky, internetu vecí a modernej geografie v praxi.

Účasť v tejto súťažnej prehliadke vedeckých a technických projektov hodnotia študenti veľmi pozitívne, pretože ich obohacuje o nové poznatky, skúsenosti aj možnosti. Veríme, že svoj úspech, ktorý dosiahli v krajskom kole, obhája aj v novembri v celoštátnom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET

Mgr. Ivana Kurtyová

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· TK Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pri príležitosti ukončenia cezhraničného projektu UPJŠ a Eszterházy Károly University v Egri zaoberajúceho sa vytvorením geografickej databázy pre región Tokaj Veľká Tŕňa, spoločenská sála Ostrožovič, s. r. o., Nižná 23
· Slávnostné akademické zhromaždenie Rektor UK Marek Števček udelí najvyššie ocenenie univerzity – Veľkú zlatú medailu UK – predsedovi Ústavného súdu Českej republiky a signatárovi Charty 77 Pavlovi Rychetskému. O 14.00 h bude uvedená pamätná strieborná zbe
· Svetový deň rybárstva
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131