Autor textu: Archív
24.10.2016

SPŠE Prešov prezentovala svoje aktivity v Bruseli

Podujatie Európsky týždeň regiónov a miest, ktoré sa každoročne koná v Bruseli, je najväčším verejným podujatím svojho druhu v Európe.

Prešov 24. októbra (SkolskyServis.sk)

Pre zástupcov regionálnych a miestnych administratív, ako aj expertov a členov akademickej obce, prináša možnosť vymieňať si osvedčené postupy a poznatky v oblasti regionálneho a mestského rozvoja.

V dňoch 10.-13. októbra 2016 sa konal ďalší ročník tohto podujatia, na ktorom sa asi 6000 účastníkov a 600 rečníkov z celej Európy a mimo nej stretlo na mnohých seminároch, diskusiách, výstavách a podujatiach.

V utorok, 11. októbra sa konal workshop s názvom Podnikanie mladých: kľúč k posilneniu konkurencieschopnosti a rastu v regiónoch, ktorý poukazoval aj na dôležitosť odborného vzdelávania mládeže pre pracovný trh. V rámci neho Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov, ako jediná zo slovenských škôl a jedna z mála európskych škôl, dostala možnosť predstaviť svoje úspešné aktivity. Prezentácia zameraná na predstavenie odborov, úspechov školy, odborného vzdelávania študentov a spolupráce so súkromným sektorom priniesla veľmi pozitívne ohlasy a nepochybne prispela aj k propagácii Prešovského samosprávneho kraja.

Následná diskusia s moderátorkou priblížila ešte podrobnejšie problematiku možností a motivácie podnikania mladých a vyvolala záujem publika, čo zrejme prinesie možnosti ďalšej spolupráce do budúcnosti.

Konferencia bola prínosná z pohľadu nadviazania spolupráce s inými školami v zahraničí a tiež z hľadiska oboznámenia sa s možnosťami čerpania finančných prostriedkov na rôzne projekty v oblasti mobilitných projektov a projektov na podporu odborného vzdelávania mladých.

Mgr. Jana Feňovčíková

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· TK Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pri príležitosti ukončenia cezhraničného projektu UPJŠ a Eszterházy Károly University v Egri zaoberajúceho sa vytvorením geografickej databázy pre región Tokaj Veľká Tŕňa, spoločenská sála Ostrožovič, s. r. o., Nižná 23
· Slávnostné akademické zhromaždenie Rektor UK Marek Števček udelí najvyššie ocenenie univerzity – Veľkú zlatú medailu UK – predsedovi Ústavného súdu Českej republiky a signatárovi Charty 77 Pavlovi Rychetskému. O 14.00 h bude uvedená pamätná strieborná zbe
· Svetový deň rybárstva
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131