Autor textu: Archív
16.11.2016

Stretnutie s riaditeľmi základných škôl

Vo štvrtok 10.novembra sa v dopoludňajších hodinách na pôde Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove uskutočnilo stretnutie riaditeľov základných škôl Prešovského okresu.

Prešov 16. novembra (SkolskyServis.sk) - Pozvanie prijali riaditelia a zástupcovia 11 základných škôl. Účastníkov privítal riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, MBA. Hosťami tohto pracovného stretnutia boli aj Ing. Lenka Holubová z odboru školstva PSK a PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ Prešov.

Cieľom stretnutia bolo nadviazanie a prehĺbenie vzájomnej spolupráce so základnými školami, ktorých žiaci môžu v budúcnosti byť študentmi SPŠE v Prešove a svojimi výchovno-vzdelávacími výsledkami môžu prispieť ku kvalite SPŠE a šíriť dobré meno svojim základným školám.

V úvodnej časti stretnutia boli podané základné informácie o našej škole a ponúkaných študijných odboroch. Ing. Slavomír Kožár, MBA ponúkol riaditeľom a zástupcom základných škôl množstvo pripravovaných aktivít, ktoré môžu u žiakov vzbudiť záujem a motivovať ich k štúdiu jedného z odborov, ktoré SPŠE Prešov ponúka. Z plánovaných aktivít možno spomenúť krúžkovú činnosť, Letnú školu IT, Letnú školu elektroniky, JUNIOR akadémiu SPŠE a mnoho zaujímavých súťaží, v ktorých môžu žiaci základných škôl prezentovať svoje vedomosti, zručnosti a kreativitu – LEGObot, ELEKTRONIKA hrou, ELEKTROmatik, ELEsparks.

Po úvodných informáciách o škole sa konala krátka obhliadka školy, kde si hostia mohli pozrieť niektoré odborné učebne a laboratória SPŠE a priamo nahliadnuť do vyučovacieho procesu.

V závere stretnutia prebehla diskusia, v ktorej riaditelia a zástupcovia ZŠ mohli vyjadriť svoje názory k prezentovaným aktivitám a prejaviť záujem o vzájomnú spoluprácu so SPŠE Prešov.

Veríme, že stretnutie s riaditeľmi a zástupcami základných škôl prešovského okresu bolo prínosným pre obe strany.

Mgr. Ivana Kurtyová

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Podujatie "Kam po skončení základnej školy - študuj dopravu" Bratislava, STM - Múzeum dopravy, Šancová 1/A, 09.00 h
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131