Autor textu: Archív
25.11.2016

SPŠE Prešov má za sebou ďalší úspešný Deň otvorených dverí

Ôsmaci premýšľajú, deviataci sa rozhodujú, ktorú strednú školu si majú vybrať. Aj preto sa stalo v našej škole (SPŠE Prešov) tradíciou organizovať v novembri Deň otvorených dverí – DOD.

Prešov 25. novembra (SKolskyServis.sk)

Tohtoročný sa konal 15.11.2016. A že bol naozaj úspešný, svedčí aj počet účastníkov – 360 z 53 škôl nielen z Prešova a Prešovského okresu, ale aj z ďalších okresov Prešovského samosprávneho kraja.

Záujemcom o štúdium, ich rodičom, učiteľom, výchovným poradcom i ďalším hosťom boli od skorého rána sprístupnené priestory školy a v nich fundovaní pedagógovia spolu s p. zástupkyňou, Ing. J. Sakáčovou, poskytovali množstvo informácií o študijných odboroch, vybavení školy a predpokladaných kritériách prijatia na štúdium pre nasledujúci školský rok.

Vo vybraných učebniach, ktoré charakterizujú celú paletu študijných odborov a zameraní, mali návštevníci možnosť vypočuť si zaujímavý výklad o konkrétnom odbore z úst vyučujúcich i samotných študentov. O tom, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť – sa presvedčili aj pri tejto príležitosti – najväčší záujem u návštevníkov bol o živé ukážky činností žiakov.

Veľkým lákadlom pre záujemcov o štúdium je určite aj možnosť zúčastniť sa zahraničnej stáže v niektorej z európskych krajín.

Pri predstavovaní jednotlivých študijných odborov bol najväčší záujem o odbor Informačné a sieťové technológie, ktorý je v posledných rokoch mimoriadne populárny. Škola sa môže popýšiť spoluprácou s poprednými IT firmami, čo zaručuje úzku prepojenosť vzdelávania s praxou. Odprezentované videofilmy, ukážky konkrétnych softvérov a hardvérov používaných vo výučbe urobili veľmi dobrý dojem nielen na žiakov, ale aj na ich rodičov. Odbor Elektrotechnika ponúka ďalšie vzdelávanie v oblasti priemyselná informatika, elektroenergetika, počítačové systémy.

Pri propagácii odboru Technické a informačné služby v elektrotechnike sa účastníci dozvedeli o veľkých zmenách, ktoré tento odbor nielen zatraktívnia, ale posunú ho na oveľa vyššiu a kvalitnejšiu úroveň.

V ankete mnohí deviataci konštatovali, že získali predstavu o obsahu štúdia v jednotlivých odboroch, čo im určite pomôže pri výbere strednej školy a na vlastné oči sa presvedčili, že sme kvalitnou školou s dobrým menom. Aj preto odchádzali domov s úsmevom na tvári a plní pozitívnych dojmov s presvedčením, že sa chcú stať žiakmi práve tejto školy.

Na záver slová p. zástupkyne, Ing. J. Sakáčovej: „Samozrejme, veľmi nám záleží na tom, aby sme pre našu školu získali čo najlepších žiakov. Chceme získať žiakov, ktorí majú záujem o elektrotechniku a o informačné technológie, ktorí sú tvoriví a vnímaví. Som presvedčená, že osobná návšteva našej školy im uľahčí ich rozhodnutie a verím, že svoje pozitívne dojmy budú šíriť ďalej aj medzi svojimi známymi.“

PaedDr. Lucia Ligusová

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Podujatie "Kam po skončení základnej školy - študuj dopravu" Bratislava, STM - Múzeum dopravy, Šancová 1/A, 09.00 h
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131