Autor textu: Archív
17.12.2016

Slovenská rektorská konferenca rokovala aj o rozpočte verejných VŠ

SRK opätovne žiada každoročne zvyšovať financovanie vysokých škôl z verejných zdrojov o 60 mil. eur.

Nitra 17. decembra (SkolskyServis.sk) - Rektori a rektorky vysokých škôl a univerzít sa v dňoch 12. a 13. decembra 2016 sa stretli na svojom 79. zasadnutí na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Na rokovaní sa zúčastnil okrem iných aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, s ktorým SRK diskutovala o budúcoročnom rozpočte verejných vysokých škôl a jeho rozpise, ako aj o návrhu cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pre vysoké školy.

SRK považuje návrh cieľov za dôležitý koncepčný dokument a preto sa ním bude opätovne zaoberať na svojom ďalšom zasadnutí v januári 2017. SRK už teraz akcentovala potrebu zosúladiť ciele s výsledkami aktuálnej hĺbkovej spoločenskej, ekonomickej a kultúrnej analýzy potrieb slovenskej spoločnosti, ktorú však musí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ešte predložiť.

SRK opätovne žiada každoročne zvyšovať financovanie vysokých škôl z verejných zdrojov o 60 mil. eur (mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd), tak aby bola zabezpečená dostatočná úroveň kvality vzdelávania, vedeckovýskumnej, umeleckej a inej tvorivej činnosti na vysokých školách, čo je v súlade s programovým vyhlásením vlády SR. K návrhu metodiky a rozpisu dotácie pre verejné vysoké školy zo štátneho rozpočtu na rok 2017 vyjadrili členovia SRK viaceré pripomienky.

Rektori a rektorky sa tiež oboznámili s iniciatívou ministerstva zaviesť systém hodnotenia výskumnej a umeleckej činnosti na vysokých školách, ktorý vychádza z britského modelu hodnotenia RAE/REF, súčasným stavom financovania univerzitného športu, či témou identifikácie predátorských vydavateľov.

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Medzinárodný deň afrického dieťaťa
· Deň otcov
· V období od 16. do 30. júna 2019 sa uskutoční riadny termín záverečných skúšok na stredných odborných školách
· Majstrovská Slovenska doma vyrobených detských kár Bardejov, Komenského ulica
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131