Autor textu: Archív
03.04.2017

Kedy píšeme večery a kedy večeri

Večer a večera sú dve rozličné podstatné mená, medzi ktorými je istý významový vzťah. Pozor si treba dať na ich skloňovanie.

Bánovce nad Bebravou 3. apríla (SkolskyServis.sk) - Pri nesprávnom skloňovaní si pomýlime večer s večerou a napíšeme:

Na slávnostnom večeri vystúpili známi umelci.

Slovo večeri je v tejto vete použité nesprávne a rovnako nesprávny by bol aj tvar večery. Veta má mať takúto správnu podobu:

Na slávnostnom večere vystúpili známi umelci.

Ako je to teda s podstatnými menami večer a večera?

Večer je podstatné meno mužského rodu neživotné a pomenúva časť dňa. Skloňujeme ho podľa vzoru dub, preto má v nominatíve a akuzatíve množného čísla príponu -y:

letné večery v záhrade, rozprávky na zimné večery

. V lokáli jednotného čísla má príponu -e:

vystúpiť na slávnostnom večere

.

Večera

je podstatné meno ženského rodu a pomenúva jedlo, ktoré sa podáva večer. Hoci je zakončené na -a, pred ktorým je obojaká spoluhláska, skloňuje sa podľa vzoru ulica (nie žena), preto má v genitíve jednotného a v nominatíve a akuzatíve množného čísla príponu -e:

z chutnej večere, podávali sa slávnostné večere, zjesť dve večere

a v datíve a lokáli jednotného čísla príponu -i:

sadnúť si k večeri, pochutiť si na slávnostnej večeri

.

Zhrnutie:

Večery

píšeme v nominatíve a akuzatíve množného čísla podstatného mena večer a

večeri

v datíve a lokáli jednotného čísla podstatného mena večera.

STU a UK podpísali projekt ACCORD - najväčšiu a najvýznamnejšiu investíciu do vedeckej infraštruktúry na Slovensku

Október 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Zážitkový program Zberný dvor pre žiakov 2. - 6. ročníka základných škôl Okrem detí zo Žiliny sa to, ako správne triediť odpad a chrániť prírodu, dozvedia aj žiaci z Rajeckej Lesnej, Tepličky nad Váhom či Rosiny. Spestrením podujatia bude spevák a spisova
· Medzinárodný deň boja proti chudobe
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131