Autor textu: Archív
24.04.2017

V Prešove ocenili tých, čo rozumejú nadaným

Nadaní žiaci základných škôl z celého Slovenska sa v apríli zúčastnili celoslovenského finálového kola Logickej olympiády.

Prešov 24. apríla (SkolskyServis.sk) - Spomedzi viac ako 1800 intelektovo nadaných žiakov sa 100 víťazov školských kôl prebojovalo na celoslovenské finále, ktoré sa uskutočnilo na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Súčasťou finálového testovania logického myslenia boli netradičné workshopy pre súťažiacich, odborný seminár Rozumieme nadaným a slávnostné oceňovanie osobností, ktoré významnou mierou prispeli k realizácii Logickej olympiády a v oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov.

Logická olympiáda sa koná každoročne (od roku 2013) v Prešove. Od jej začiatku si v školských kolách „zmeralo sily“ viac ako 8500 intelektovo nadaných žiakov z celého Slovenska. Na organizácii olympiády nadaných žiakov a odborných seminárov Rozumieme nadaným sa spolupodieľalo množstvo odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania nadaných detí, a práve tých sa organizátori rozhodli oceniť poďakovaním, kyticou kvetov i pamätnou plaketou Rozumieme nadaným 2017.

Ocenení boli: doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. (psychológ, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava), PhDr. Jana Jurášková, PhD. (riaditeľka, Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bratislava), Mgr. Martina Mátychová, PhD. (riaditeľka, Centrum nadania n.o., Bratislava), doc. Ing. Jana Burgerová, PhD. (dekanka, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov), doc. RNDr. Alena Prídavková, PhD. (vysokoškolská pedagogička, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov), PaedDr. Lucia Hrebeňárová, Ph.D. (vysokoškolská pedagogička, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov), PhDr. Irena Fazekašová (školská psychologička, Základná škola Lúčna, Vranov nad Topľou), Mgr. Anna Petríková (riaditeľka (r. 1990 – 2009), Základná škola, Šmeralova 25, Prešov) Mgr. Ingrid Storinská (učiteľka, Základná škola, Šmeralova 25, Prešov) Mgr. Renáta Kopilcová (manažérka, organizačný garant súťaže, Prešov)

Autorom projektu preverovania logického myslenia je učiteľ a špeciálny pedagóg Mgr. Ľuboš Lukáč. Organizátorom Logickej olympiády je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, spoluorganizátormi: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Okresný úrad v Prešove – Odbor školstva a Mesto Prešov.

Mgr. Ľuboš Lukáč

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Podujatie "Kam po skončení základnej školy - študuj dopravu" Bratislava, STM - Múzeum dopravy, Šancová 1/A, 09.00 h
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131