Autor textu: Archív
18.07.2017

V rámci projektu SAGA for VET sa rekvalifikovalo 89 uchádzačov

Medzinárodná konferencia Perspektívy celoživotného vzdelávania potvrdila nutnosť novelizácie zákona o duálnom vzdelávaní.

Bratislava 18. júla (SkolskyServis.sk) - V Bratislave sa uskutočnila medzinárodná konferencia Perspektívy celoživotného vzdelávania, ktorá hodnotila výsledky unikátneho dvojročného projektu Slovak Austrian German Alliance for Vocational Education and Training. /SAGA for VET/. Ten sa realizoval v rámci programu Európskej únie Erasmus+ a zapojili sa doň slovenské štátne vzdelávacie inštitúcie, súkromné spoločnosti, pôsobiace v oblasti vzdelávania a rekvalifikácie, akademická obec ako aj vzdelávacie inštitúcie a spoločnosti z Nemecka a Rakúska. Už niekoľko rokov sa na Slovensku hovorí o nepriaznivej situácii na trhu práce, ktorá vyplýva predovšetkým z nedostatku odborne pripravenej pracovnej sily. Projekt sa preto zaoberal novými akreditovanými programami na Slovensku, úspešnými príkladmi v Nemecku a Rakúsku, osobitne pri uskutočňovaní systému duálneho vzdelávania a mal zároveň ambíciu vypracovať odporúčania pre štátne inštitúcie i súkromné spoločnosti, ktoré sa na Slovensku venujú problematike celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie nezamestnaných.

V rámci projektu SAGA for VET sa zrealizovala pilotná rekvalifikácia 89 uchádzačov o zamestnanie a to v šiestich profesiách, konkrétne zámočník, pracovník vo vodárenstve, pracovník veľkoobchodu, pracovník maloobchodu, sadrokartonista a strojný zámočník.

Do projektu sa počas dvoch rokov zapojilo 5 úradov práce (Michalovce, Trebišov, Čadca, Zvolen, Spišská Nová Ves).

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Oľga Nachtmannová

vo svojom vystúpení informovala, že ministerstvo pripravuje novelizáciu zákona o celoživotnom vzdelávaní, ktorá by mala reagovať na najnovšie trendy. Vyzdvihla tiež v rámci duálneho vzdelávania nevyhnutnosť priameho prepojenia škôl so zamestnávateľmi.

Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič

, ktorý je zároveň aj podpredseda Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu hovoril vzhľadom na požiadavky trhu práce o potrebe transformácie stredného odborného školstva . Informoval tiež , že v najbližšom období sa rozbehne 30 až 50 rekvalifikačných kurzov v reálnych podmienkach, čiže v spolupráci so zamestnávateľmi. M. Valentovič zdôraznil aj nevyhnutnosť presadzovať koncepciu Priemysel 4.0, čiže reagovať na postupnú informatizáciu v spoločnosti a viac ako komunikačné alebo manažérske zručnosti zdokonaľovať predovšetkým odbornú prípravu.

Člen Prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Andrej Hutta

hovoril o zefektívnení celoživotného vzdelávania, vyzdvihol pritom potrebu legislatívnych zmien a osobitne spomenul nevyhnutnosť novelizácie zákona o duálnom vzdelávaní. Vyzýval tiež na výraznejšiu orientáciu na technicky zamerané rekvalifikačné kurzy pre nezamestnaných. Najmä pre kritickú skupinu dlhodobo nezamestnaných by navrhoval dlhodobé kurzy.

Bernhard Beckmann, predseda Dozornej rady nemeckého vzdelávacieho koncernu Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft / EBG /

, ktorý na Slovensku pôsobí už 12 rokov v oblasti súkromných stredných odborných škôl, ocenil prínos projektu SAGA for VET umožňujúceho – aj napriek rozdielnym legislatívnym podmienkam v Nemecku, Rakúsku a na Slovensku – efektívne preberanie vzájomných skúseností pri skvalitňovaní celoživotného vzdelávania a uskutočňovaní rekvalifikačných kurzov pre nezamestnaných.

Máj 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

Prehľad udalostí:

Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131