Autor textu: Archív
06.10.2017

V emaili? Či v emaily? Alebo v emaile?

Opäť sa budeme venovať podstatným menám mužského rodu neživotným zakončeným na -r, -l.

Bánovce nad Bebravou 6. októbra (TASR)

V článku

Kedy píšeme tunely kedy tuneli

sme hovorili o tých, ktoré majú zmiešané skloňovanie. Dnes si povieme, ktoré skloňujeme podľa vzoru dub.

Najskôr si odpovieme na otázku z nadpisu:

Podstatné meno email sa pravidelne skloňuje podľa vzoru dub -

genitív singuláru je emailu, lokál singuláru má tvar v (jednom) emaile a nominatív a akuzatív plurálu (dva) emaily.

Tvary v emaili, či dokonca v emaily, ktoré v lokáli jednotného čísla neraz čítame, alebo počujeme, sú nesprávne.

V lokáli singuláru žiadne podstatné meno nemá príponu -y

, učia sa to už žiaci na ZŠ. A predsa aj profesionálny novinár napíše, že

v 9. diely by sa však malo hrať opäť o luxusných 75 000 EUR

.

Teraz už prejdime k pravidelnému skloňovaniu podľa vzoru dub.

Je dosť náročné zapamätať si všetky poučky, zvlášť keď existujú výnimky či dvojtvary, preto prinášame prehľad týchto podstatných mien tak, ako ho uvádza Morfológia slovenského jazyka.

Pravidelne podľa vzoru dub sa skloňujú slová na -ar, -ir, -yr, -ýr, -or, v ktorých -o- nie je pohyblivé, -or, -or, -ur, -úr, -al, domáce slová na -él, -iel, slová na -il, -íl (okrem apríl), -yl, -ýl, -ól (okrem cól), -ol, -ul:

autokar — v autokare, autokary; bar, cmar, cukrovar, dar, kar, katar, kávovar, liehovar, milibar, milodar, obal, odvar, pivovar, príškvar, radar, rozmar, samovar, solivar, škvar, tovar, tvar, útvar, var, výpar, vývar, zdar, zmar, zvar; nadir; syr, zefyr, chýr, porfýr, pýr; akcelerátor, akumulátor, alternátor, analyzátor, aspirátor, bachor, Bospor, dekarbonizátor, destilátor, detektor, detonátor, dialyzátor, difúzor, digestor, dozor, dvor, ejektor, ekvátor, elevátor, eliminátor, exkavátor, faktor, fosfor, gágor, generátor, granulátor, honor, hovor, hrachor, humor, hydrofor, indikátor, induktor, inverzor, ionizátor, irigátor, izolátor, javor, karburátor, kláštor, kolektor, kondenzátor, konvertor, koridor, liktor, meteor, monitor, mramor, nábor, názor, odbor, oscilátor, piskor, podpor, pozor, prápor, príbor, príhovor, bor, flór, fluór, folklór, chór, lavór, pór, bor, radiátor, rozbor, spor, tábor, tenor, teror, trezor, tumor, úmor, výbor, vzor, zápor; abazúr, dur, Jur, purpur, azúr, kalambúr, lazúr, mechúr, múr, pazúr, silúr, telúr, velúr, žúr; bal, basketbal, cimbal, cval, dural, festival, futbal, interval, karneval, kindžal, koral, madrigal, nával, obal, odval, príval, samopal, tantal, úpal, Ural, val, volejbal, výpal, zápal; dômysel, dvojzmysel, kel, nezmysel, priemysel, výmysel, zmysel, živel, dostrel, povel, predel, prídel, skorocel, tmel, účel, údel, výmel, výstrel; diel, oddiel, podiel, rozdiel; automobil, bacil, exil, koncil, paškvil, profil, projektil, textil, vaudeville, ventil; kýl, štýl; detail, email, koktail; alkohol, amfibol, benzol, fenol, hlahol, hranol, kostol, kotol, kozol, lyzol, mentol, rozkol, popol, prestol, protokol, rôsol, Sokol, spevokol, staniol, stvol, symbol, lihol, uzol, vitriol, gól, pól, kastról; artikul, kalkul, karbunkul, titul, vestibul.

Takto sa skloňujú zo slov zakončených

na -ár

slová nesvár, nešvár, pár, suchopár, svár, zo slov zakončených

na -er s pohyblivým -e-

slovo ker, zo slov zakončených

na -ér bez pohyblivého -e-

slová časomer, dažďomer, diaľkomer (a ďalšie slová na -mer, ako drobnomer, elektromer, fázomer), džber, charakter, íver, naber, námer, náter, nepomer, odber, páper, podpriemer, podvečer, polomer, pomer, predvečer, priemer, prímer, rozmer, sever, smer, svätvečer, transfer, úder, úver, uzáver, večer, výber, výmer, záber, záder, zámer, záver, zber,

väčšina slov

zakončených na -ír: elixír, empír, fixír, gejzír, kašmír, Kašmír, revír (L. sg. aj v revíri), vesmír, vír, zefír, zafír, klystír (L. sg. aj v klystíri) a

zo slov

zakončených na -or s pohyblivým -o- slová bahor, cukor, úhor, vietor, víchor, vôdor. Zo slov zakončených na -ál sa celkom podľa vzoru dub skloňujú slová bál, paškál, paušál, šál a škandál.

Niektoré majú aj dvojtvary:

cól

- lokál jednotného čísla:

v cóle/v cóli

, nominatív a akuzatív plurálu:

cóly/ cóle; revír

– lokál jednotného čísla: v revíre/v revíri;

klystír

- lokál jednotného čísla:

klystíre/klystíri

.

Iné slová na -r, -l sa skloňujú podľa vzoru stroj.

Súvisiace články:

Máj 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

Prehľad udalostí:

· Koncertné vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy J. L. Bellu Kremnica, galéria NBS, 17.30 h
· Medzinárodný športový vyzývací deň
· Vyhlásenie výsledkov súťaže O výlet na hrad Beckov a Čachtice
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131