Autor textu: Archív
02.07.2013

Z hlbín archívov...

Z hlbín archívu sa dozvedáme, že skupinka slovenských národných buditeľov mala vytýčený cieľ dať postaviť sochy Cyrila a Metoda v Nitre na počesť 1000. výročia roku 1863.

Nové Zámky 2. júla (SkolskyServis.sk)

Jednou z najmladších súsoší slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda je dielo mladého sochára Romana Hrčku, ktoré bolo slávnostne odhalené 5. júla 2011. V rôznych lokalitách našej vlasti sa stretávame so súsošiami nositeľov slovanského písomníctva a kultúry. Každé dielo má svoju históriu, svojho autora a vzniklo v inej dobe.

Z hlbín archívnych materiálov sa dozvedáme, že skupinka slovenských národných buditeľov mala vytýčený cieľ dať postaviť sochy Cyrila a Metoda v Nitre.

Jedným z iniciátorov tejto myšlenky bol nitrianksy kanonik Juraj Tvrdý (5.júl 1780 – 23. november 1865 ),ktorý k tisícročnej pamiatke príchodu sv. Cyrila a Metoda doručil pešťbudínskym národovcom 1050 zlatých . Pretože sa národovcom nepodarilo získať povolenie vrchnosti na umiestnenie sochárskeho diela, darované peniaze presunul na základinu Spolku sv. Vojtecha.

O tejto skutočnosti sa dočítame v archívnych materiáloch, dobovej tlači a približuje nám ju aj úryvok listu písaného Jozefom Viktorinom J.M.Hurbanovi dňa 2. decembra 1858

( List je uložený v ALU SNK Martin, pod č. 29 F 68 ) : „ Jurko Tvrdý, kanonik Nitránsky, čo na Spolok Vojtecha základinu 1000 zlatých obetoval – ten samý Tvrdý i na vystavanie pomníka Cyrilla a Methoda v Nitre 1000 zlatých zložiť sľúbil. Ja v takýchto veciach praktický, vybral som sa 4. okt. S Cabanom a Palárikom do Nitry aby sa sľub uskutočnil. To sa i stalo. Náš šlachetný Jurko zložil 1000 zlatých, ktoré už v Budínskej sporiteľni úroky donášajú. Na to sme 19. októbra Klempa, Barton, Radlinský, Palárik a ja podali rekurz na Vládu , v ktorom žiadame, aby sme na základe 1000 zlatých už obetovaných verejnú zbierku ku vystavaniu pomníka Cyrilovi a Metodovi v Nitre zaprevadiťmohli. Až doteraz nemáme ešte odpovede....“.

Odpoveď časom dostali, ale bola zamietavého charakteru. To však neubralo chuť slovenským národovcom k organizácii rôznych ďalších podujatí na oslavu tisíceho výročia slovanských vierozvestcov v roku 1863.

Máj 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

Prehľad udalostí:

· Festík - 2. ročník detského festivalu 25. - 26. mája Bratislava, Petržalka, dostihová dráha
· slovenské finále unikátneho svetového projektu Greenpower, ktorý inovatívnym spôsobom podporuje aj na Slovensku záujem žiakov a študentov o vedu a techniku. Trnava
· Medzinárodný deň nezvestných detí
· Svetový deň uterákov
· Sviatok sv. Urbana – patróna vinohradníkov
· Deň Afriky
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131