Autor textu: Archív
24.07.2013

Matematik Igor Kluvánek zomrel pred 20 rokmi

Ako jeden z prvých slovenských matematikov získal medzinárodné úspechy.

Bratislava 24. júla (TASR)

Matematik, spoluautor učebníc, vysokoškolský pedagóg Igor Kluvánek je autor prvých prác o teórii miery a integrálu na Slovensku. Ako jeden z prvých slovenských matematikov získal medzinárodné úspechy. Od jeho úmrtia uplynie v stredu 24. júla 20 rokov.

Charakteristickou črtou jeho prác je jasná motivácia, odvaha púšťať sa do dôležitých, aj keď niekedy ťažkých problémov, ale aj elegancia, jasná línia riešenia, schopnosť vystihnúť podstatu riešeného problému.

Igor Kluvánek sa narodil sa 27. januára 1931 v Košiciach. Nevyštudoval matematiku, ale inžinierstvo, vákuovú technológiu na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave. Už od roku 1952 pôsobil ako asistent Katedry matematiky SVŠT v Bratislave. Napriek mladému veku sa stal čoskoro jednou z vedúcich postáv matematického diania v Bratislave, a to nielen po stránke vedeckej, ale aj spoločenskej. Výrazný je jeho prínos k učebnici Matematika I, II, ktorú napísal spolu s Ladislavom Mišíkom a Markom Švecom. Učebnica znamenala prelom vo vyučovaní matematiky na československých technických vysokých školách a používa sa dodnes. Boli k nej napísané štyri zbierky úloh z vyššej matematiky.

V tých rokoch bol Igor Kluvánek tiež dušou niekoľkých vedeckých seminárov.

Bol autorom prvých prác na Slovensku venovaných teórii miery a integrálu a zároveň bol ústrednou postavou úsilí smerujúcich k aplikáciám matematiky.

Obrovský kus práce vykonal ako výkonný redaktor Matematicko-fyzikálneho časopisu Slovenskej akadémie vied. Jeho organizátorské a koncepčné schopnosti sa ešte plnšie uplatnili na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, kde sa stal spolutvorcom modernej koncepcie výuky matematikov a magnetom priťahujúcim do Košíc ďalších nádejných, nadaných matematikov ako aj osobnosti z iných vedných odborov.

Bol tiež jedným z prvých slovenských matematikov, ktorí získali medzinárodné úspechy.

V rokoch 1967 až 1986 pôsobil na Flinders University v Adelaide v Austrálii.

S radosťou privítal udalosti z novembra 1989, ktoré mu umožnili návrat do rodnej vlasti. Bol emigrantom nie z vlastnej vôle, ale z vôle ľudí, ktorí mu po tragických udalostiach roku 1968 znemožnili návrat z Austrálie.

Návratu do vlasti sa nedožila jeho prvá manželka Eva, s ktorou mal päť detí. Po návrate sa druhý raz oženil a svoje posledné roky prežil na Slovensku. V roku 1991 ho vymenovali za profesora. Docentom sa stal v roku 1965, kandidátom vied bol od roku 1962. Na obhajobu musel čakať rok pre svoje náboženské presvedčenie. Od roku 1990 prednášal postupne na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Vysokej škole dopravy a spojov (VŠDS) v Žiline a na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.

Igor Kluvánek zomrel v Bratislave 24. júla 1993 vo veku 62 rokov.

zdroje: http://math.ku.sk, www.uow.edu.au

Máj 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

Prehľad udalostí:

· Festík - 2. ročník detského festivalu 25. - 26. mája Bratislava, Petržalka, dostihová dráha
· slovenské finále unikátneho svetového projektu Greenpower, ktorý inovatívnym spôsobom podporuje aj na Slovensku záujem žiakov a študentov o vedu a techniku. Trnava
· Medzinárodný deň nezvestných detí
· Svetový deň uterákov
· Sviatok sv. Urbana – patróna vinohradníkov
· Deň Afriky
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131