Autor textu: Archív
23.06.2018

Klub nadaných detí oslavuje piaty rok svojej činnosti

Klub nadaných detí Prešov vznikol v roku 2013.

Prešov 23. júna (SkolskyServis.sk)

V súčasnosti je klub súkromnou iniciatívou prešovských učiteľov, ktorí zo záujmového útvaru vytvorili jedinečný projekt mimoškolského vzdelávania nadaných detí. „Päťročný“ Klub nadaných detí je obľúbeným miestom prešovských školákov.

Projekt Klub nadaných detí Prešov je súčasťou celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Cieľom jednotlivých stretnutí je podchytiť skupinu nadaných detí už v rannom veku a poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzorov. Zábavná a herná činnosť, rozvoj intelektových predpokladov u detí, tímové hry, exkurzie, experimentovanie i bádanie sú hlavnou náplňou prvého Klubu nadaných detí na Slovensku (v susedných Čechách ich je takmer päťdesiat).

Klub je určený pre intelektovo nadané deti, deti nadané matematicky či lingvisticky, deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné si rozširovať obzory všetkými smermi. Stretnutia členov Klubu nadaných detí Prešov prebiehajú v prenajatých priestoroch základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove.

Spomedzi stoviek stretnutí nadaných detí nie je ľahké spomenúť si na všetky aktivity, no pripomeňme si niektoré z nich: Rozširovanie slovnej zásoby, Logické myslenie, Netradičné cestovanie Slovenskom, Malý princ, Konštrukčné stavebnice, Šifrovanie tajných správ, Skrytá sila papiera, Tajomstvá našej planéty, Umenie čínskej kaligrafie, Čaro fotografie, Mýty a legendy, Švédske rozprávky, Experimentovanie, Zašifrované obrázky, a mnohé ďalšie.

Špecifikom sú logické sústredenia IQÁČIK, ktoré sú každoročne organizované pre nadané deti. Spravidla 3-dňové stretnutia sú zamerané na matematiku, logiku, myslenie, nechýba športová činnosť, či programovanie robotických hračiek. Stretnutia navštevujú deti z celého Slovenska.

Deti z Klubu nadaných detí spoznali počas piatich rokov množstvo známych osobností, ktoré podporili jedinečné mimoškolské vzdelávanie nadaných detí. Navštívili koncert Richarda Müllera, s ktorým sa osobne stretli. So spevákom Martinom Husovským (Komajota) sa pokúsili zložiť refrén pesničky o klube. Režisér Juraj Jakubisko zasa deťom prezradil čo to o novinkách, ktoré chystá a akademický maliar Peter Kocák učil deti umeniu čínskej kaligrafie. Cennými sa stali návštevy pani primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej, poslankyne a predsedníčky Komisie školstva MsÚ Prešov Renáty Fedorčíkovej, televízneho redaktora Patrika Hermana, spisovateľky Marky Staviarskej, známeho fotografa Rajmunda Petríka, vysokoškolského pedagóga Martina Klimoviča, či štátneho tajomníka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka. Nechýbali stretnutia s prešovskými futbalistami i futsalistami.

Zaujímavú mimoškolskú činnosť klubu zabezpečujú učitelia, ktorí sa nadaným deťom venujú už roky. Okrem bohatého pedagogického vzdelania majú všetci vedúci učitelia (Ingrid Storinská, Juliána Sedláková, Ľuboš Lukáč) za sebou kontinuálne vzdelávanie zamerané na intelektovo nadaných žiakov ukončené vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Zárukou odbornosti odborného vzdelávania učiteľov je známy psychológ doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.

Klub nadaných detí má za sebou päť rokov tvorivej činnosti. Množstvo nadaných detí sa počas týchto rokov zúčastnilo netradičného mimoškolského vzdelávania. Každoročný záujem u detí je dôkazom úspechu. Už začiatkom nového školského roka sa uskutoční oslava päťročnice KND, na ktorú sú pozvaní všetci, ktorí ROZUMEJÚ NADANÝM.

Mgr. Ľuboš Lukáč

September 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Európsky / svetový deň bez áut
· Deň Ozbrojených síl SR
· Deň nezávislosti (Bulharsko)
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131