Autor textu: Archív
29.06.2018

LEAF Academy má prvých absolventov

21 študentov dvojročného študijného programu patrí medzi prvých absolventov jedinečnej medzinárodnej strednej školy LEAF Academy.

Bratislava 29. júna (SkolskyServis.sk)

Okrem slovenských študentov sú medzi absolventmi študenti z Rakúska, Poľska, Česka, Švédska, Egypta či Nemecka. Učebné osnovy, predmety a atmosféra na škole absolventov rozvíjala nielen po akademickej stránke, ale taktiež po charakterovej.

Počas dvoch rokov štúdia na LEAF Academy si študenti vyskúšali prácu na reálnych projektoch s partnermi, vďaka ktorým mohli získať prvé pracovné skúsenosti. Na vyučovacích hodinách ich každý deň čakali diskusie, prezentácie či práca v tíme, ktoré v nich rozvinuli kritické uvažovanie, schopnosť pracovať s rovesníkmi a prezentovanie pred veľkým počtom poslucháčov. Zručnosti, ktoré počas štúdia nadobudli, im pomôžu napĺňať ich sny o budúcom štúdiu či práci.

Prví absolventi LEAF Academy

Jeden z hlavných predmetov, ktoré formovali absolventov LEAF Academy je podnikavé líderstvo. Tento unikátny predmet ich vedie k novému pohľadu na ich okolie a spoločnosť, v ktorej žijú. Vidieť priestor na zlepšenie a zároveň mať schopnosti priniesť zmenu ich zaujala natoľko, že sa niektorí rozhodli pokračovať v štúdiu na vysokej škole, ktorej podnikanie je hlavnou náplňou.

Medzi obľúbené voľnočasové aktivity absolventov patrili hlavne start-up víkendy či debatné súťaže, v ktorých sa umiestňovali medzi víťazmi. Debatné krúžky, ktorých boli absolventi súčasťou, ich priviedli k hlbšiemu poznaniu spoločenských tém a porozumeniu ich súvislostí. Aj vďaka týmto skúsenostiam sú právo a spoločenské vedy oblasťami ich ďalšieho štúdia.

Záujem absolventov o predmet budúceho štúdia je naozaj veľmi rôznorodý, zahŕňa oblasť ekonómie, práva, obchodu, liberálnych štúdií, informatiku či dizajn. Aby si splnili sen o svojom vysokoškolskom vzdelaní, budú niektorí cestovať do Ameriky, Veľkej Británie, Holandska, Poľska alebo Česka. „Z akademickej stránky mi LEAF Academy poskytla možnosť preskúmať viaceré vysokoškolské kurzy z rôznych odborov. Vďaka tomu som zistil, čomu sa chcem v budúcnosti venovať a čo chcem študovať na vysokej škole,“ hovorí Ján Gerčák, jeden z čerstvých absolventov LEAF Academy.

Mamička jedného z absolventov opisuje svoju skúsenosť, ako sa škola spolupodieľala na výchove ich syna Juraja: „Myslím, že Academy zásadne ovplyvnila jeho vnímanie vlastnej budúcnosti. Vytvorili mu priestor, aby v mnohých veciach dozrel a aj keď sa i naďalej bude hľadať, dala mu dosť veľký a pevný základ, aby sa vedel správne rozhodovať. Škola v ňom našla a rozvinula i to, čo sme my predtým nevideli.“ S úsmevom na tvári ďalej dodáva: „Je v tom srdce, je v tom rozum, jednoducho všetko, čo v tom má byť.”

Dôležitou súčasťou aktívneho osobného rozvoja študentov a komunitného života školy je okrem denného vyučovania na LEAF Academy aj život na internáte. Čas mimo vyučovania tak študenti trávia spolu s odborným tímom učiteľov a so spolužiakmi.

„Na LEAF Academy žijeme v komunite mladých podnikavých ľudí z celého sveta. Navzájom sa od seba učíme a pomáhame si vo všetkom, od domácich úloh, až po ťažké životné dilemy. Toto sa netýka iba žiakov, ale aj učiteľov, s ktorými máme priateľské vzťahy,” popisuje svoj život na LEAF Academy jeden z absolventov, Samuel Nvota.

„Aj keď väčšina našich študentov odchádza študovať na univerzity v zahraničí, je pre nás veľmi dôležité, aby sa po načerpaní skúseností vrátili do strednej Európy a prispievali k rozvoju Slovenska a tohto regiónu. Počas štúdia sa v nich preto snažíme rozvíjať záujem o lokálne výzvy a príležitosti. Aj po skončení štúdia na Akadémii má LEAF ďalšie programy, ktoré prepájajú Slovákov žijúcich v zahraničí medzi sebou a aj so Slovenskom, ale tiež ponúkajú príležitosti na letné stáže aj prácu na plný úväzok na Slovensku,” popisuje možnosti absolventov riaditeľ, Matej Sapák.

Video zo záverečnej ceremónie:

____________________________________________________________________________

LEAF Academy je medzinárodná stredná škola so sídlom v Bratislave, ktorej poslaním je prispieť k rozvoju mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti a budúcich lídrov. Jej dvojročný a štvorročný program je zameraný na podnikavé líderstvo, rozvoj charakteru, stredoeurópske štúdiá a prírodné vedy v spojitosti s technológiami, technikou a matematikou. Počas štúdia sa kladie dôraz na budovanie kompetencií ako kritické myslenie, kreativita, komunikácia a spolupráca. Študenti na konci štúdia majú možnosť získať AP International Diploma. Svoje poznatky a zručnosti rozvíjajú v medzinárodnej inšpiratívnej komunite založenej na hodnotách a objavovaní vlastného potenciálu. LEAF Academy poskytuje študentom vzdelanie svetovej kvality bez ohľadu na socioekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú.

SkolskyServis.sk informoval Martin Procházka, leaf.sk

Máj 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

Prehľad udalostí:

· Koncertné vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy J. L. Bellu Kremnica, galéria NBS, 17.30 h
· Medzinárodný športový vyzývací deň
· Vyhlásenie výsledkov súťaže O výlet na hrad Beckov a Čachtice
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131