Autor textu: Archív
10.09.2018

SOŠ Pro scholaris Žilina pripravuje žiakov na podnikanie od roku 1996

História Súkromnej SOŠ Pro scholaris siaha do roku 1996, kedy začala vyučovať malé a stredné podnikanie a cestovný ruch v rámci pomaturitného štúdia.

Žilina 10. septembra (TASR) – História Súkromnej strednej odbornej školy (SOŠ) Pro scholaris v Žiline siaha do roku 1996, kedy začala vyučovať malé a stredné podnikanie a cestovný ruch v rámci pomaturitného štúdia. Podľa riaditeľa najstaršej súkromnej strednej školy v Žiline Tomáša Milatu bolo impulzom jej vzniku prázdne miesto na trhu so vzdelávaním v súvislosti s prípravou budúcich súkromných podnikateľov.

"Pred rokom 1989 súkromné podnikanie de facto neexistovalo. A zrazu ľudia potrebovali študovať odbor, ktorý by ich pripravil na súkromné podnikanie a všetko, čo s tým súvisí. Tak v rámci Akadémie vzdelávania, čo bola v tom čase najväčšia vzdelávacia inštitúcia neformálneho vzdelávania na Slovensku, vznikla súkromná škola, ktorá takéto vzdelávanie ponúkala. A pretože ho primárne potrebovali dospelí, otvoril sa odbor malé a stredné podnikanie a odbor cestovný ruch ako pomaturitné vzdelávanie," uviedol Milata.

V roku 2005 sa škola presťahovala z pôvodných priestorov do budovy bývalej škôlky, ktorú odkúpila od mesta. "Ocitla sa v priestrannej budove a vzdelávanie pre dospelých sa odohrávalo väčšinou počas víkendov, respektíve v popoludňajších hodinách. Primárne z ekonomického hľadiska vznikol nápad naplniť školu aj dopoludnia a otvoriť denné štúdium. A keďže Žilina patrí medzi regióny s veľmi dynamicky sa rozvíjajúcou oblasťou cestovného ruchu, rozhodli sme sa otvoriť úplne nový odbor – manažment regionálneho cestovného ruchu," pripomenul riaditeľ školy.

Škola má v súčasnosti 173 žiakov a tri študijné odbory s maturitou - manažment regionálneho cestovného ruchu, klasickú obchodnú akadémiu a odbor informačné systémy a služby. "Koncepciu vyučovania manažmentu regionálneho cestovného ruchu sme chceli postaviť trošku inak ako klasicky. To znamená, že sme hľadali rôzne formy, ako žiakov dostať v maximálnej možnej miere do praxe. Špecifikom vyučovania tohto odboru je napríklad to, že žiaci každý školský rok absolvujú jeden kurz animačných aktivít, zameraný na pohybové aktivity v regióne, ktoré je možné následne ponúkať ako produkt cestovného ruchu," doplnil Milata.

V prvom ročníku absolvujú žiaci lyžiarsky a snowboardový kurz, zameraný aj na pozorovanie a odskúšanie si aktivít, slúžiacich pre cestovný ruch. "To sú rôzne wellness centrá, ubytovacie a stravovacie zariadenia. V druhom ročníku absolvujú splavovanie na raftových člnoch, zamerané na Oravu a Váh. V treťom ročníku sa dostávajú na Oravskú priehradu, kde máme kajutové plachetničky. Učia sa základy jachtingu, zároveň získajú praktickú časť certifikátu vodca malého plavidla a popri tom sa učia jazdiť na koni. Vo štvrtom ročníku idú do Vysokých Tatier a na Zamkovského chate sa zoznamujú so špecifickým zariadením cestovného ruchu - horskou chatou. Zároveň získajú základ alpinizmu či záchrany v prírode," vysvetlil riaditeľ školy.

Špecifikom školy je aj akreditovaný kurz sprievodcu cestovného ruchu, ktorý je nevyhnutným predpokladom na prácu sprievodcu alebo delegáta v cestovnej kancelárii. "Pokiaľ ho nemáte, nestačí vám ani maturitné vysvedčenie so zameraním na cestovný ruch. Kurz je integrovaný priamo do vyučovania. Naši žiaci ho absolvujú prakticky za dva školské roky, v treťom a štvrtom ročníku. Na konci vykonajú skúšky a odchádzajú nielen s maturitným vysvedčením, ale zároveň aj s certifikátom sprievodcu cestovného ruchu. Čo im podstatne uľahčuje uplatnenie sa na trhu práce. Ďalej môžu absolvovať animátorský kurz a ísť si privyrobiť počas školských prázdnin. Sme súkromná škola, samozrejme potrebujeme zdroje, aby sme mohli pokryť aktivity navyše. Ale peniaze, ktoré rodičia investujú do detí, sa im spätne vracajú v tom, že deti dostanú pridanú hodnotu k štúdiu," uzavrel Milata.

SOŠ Pro scholaris podporuje aj rozvoj talentovaných programátorov

Podchytiť a podporiť rozvoj talentovaných mladých programátorov je jedným z cieľov odboru Informačné systémy a služby, ktorý po dvojročnej príprave otvorila v školskom roku 2018/2019 Súkromná stredná odborná škola (SOŠ) Pro scholaris v Žiline.

"Neprejde týždeň, aby sa v médiách neozvalo lamentovanie, že na Slovensku treba tisícky ľudí, schopných pracovať s informačnými technológiami. Programovať, napĺňať potreby majiteľov mobilných telefónov, tabletov, počítačov, ale aj rôznych bezpečnostných a informačných systémov. Pred dvoma rokmi sme si uvedomili, že v Žilinskom samosprávnom kraji nebola škola, ktorá by bola schopná vzdelávať v oblasti softvéru," povedal riaditeľ SOŠ Pro scholaris Tomáš Milata.

Doplnil, že prvých 28 žiakov nového odboru vyberali spomedzi 181 uchádzačov. "Preto predpokladáme, že majú záujem študovať tento odbor. A že študijné výsledky, ktoré dosahovali na základnej škole alebo výkony pri prijímacích skúškach, sú zodpovedajúce nárokom, ktoré na nich budeme klásť," podotkol.

Pri príprave nového odboru urobila škola pomerne rozsiahly prieskum potrieb zamestnávateľov. "Čo si predstavujú, že by mal absolvent takéhoto odboru robiť, aké by mal mať zručnosti a vedomosti. Oslovili sme 16 IT firiem v okolí, ktoré veľmi presne špecifikovali rozsah a obsah predmetov. Zároveň sme oslovili Žilinskú univerzitu, ktorá nám s nadšením podala pomocnú ruku. Snažili sme sa obsah odboru riešiť takým spôsobom, aby mohli žiaci plynule pokračovať v štúdiu na Žilinskej univerzite. Takto napríklad vznikol jeden z voliteľných predmetov - elektronické obchodovanie. Čiže správa a programovanie e-shopu. Niečo, čo je momentálne veľmi v trende a ten trend má narastajúcu tendenciu. Takže je predpoklad, že ľudia s takýmto vzdelaním budú potrební," podotkol Milata.

Za veľkú výzvu pre stredné školy vo všeobecnosti považuje zabezpečenie učiteľov informačných technológií. "Pokiaľ budú robiť pre firmu, zarobia šesť až desaťnásobok toho, čo im môžeme ponúknuť v školstve. Ako ich osloviť a presvedčiť, aby prišli pracovať do školy? My sme sa rozhodli ísť cestou spolupráce s etablovanou bratislavskou firmou Learn2Code, ktorá vzdeláva v oblasti programovania, IT marketingu, e-shopov a má vynikajúco prepracovaný e-learningový systém. Žiakom sprostredkúvame ich IT kurzy, ktoré náš učiteľ informatiky spravuje ako manažér a žiakom pomáha kurzami prejsť ako kouč," vysvetlil riaditeľ školy.

"Kurzy spracovali špecialisti na danú oblasť, čo je zárukou, že stále učíte aktuálny obsah, ktorý firma obnovuje. A zároveň vás to oslobodzuje od hľadania učiteľa na každú špecializáciu. Pretože systém zamestnávania učiteľov na čiastočný úväzok je v rámci legislatívy a školstva veľmi obmedzený. Myslím si, že toto je cesta, ako prekonať prekážky a urobiť vyučovanie pre študentov interaktívnym, zaujímavejším a atraktívnejším," dodal Milata.

Žiaci SOŠ Pro scholaris sú zapojení do troch mobilitných projektov

Žiaci Súkromnej strednej odbornej školy (SOŠ) Pro scholaris v Žiline sa môžu zapojiť do troch mobilitných projektov a získavať tak skúsenosti zo spolupráce s ďalšími zahraničnými školami.

Podľa riaditeľa školy Tomáša Milatu považujú za nesmierne dôležité, aby sa žiaci dostali do zahraničia v maximálnej možnej miere a zoznámili sa s fungovaním iných škôl. "Vždy riešia nejaké zadanie, ktoré si musia pripraviť na Slovensku a potom ho musia odovzdať partnerským školám. Preto máme tri mobilitné projekty. Zaberá nám to veľa času, ale myslím si, že je to nesmierne užitočne vynaložená energia," podotkol Milata.

Doplnil, že žiaci pracujú na projekte FITS, zameranom na sociálnu inklúziu prostredníctvom športu, do ktorého je zapojené aj Poľsko a Bulharsko. "Chceme, aby sa dokázali pozerať na svoje okolie, všímali si problémy a hendikep iných ľudí a pomáhali ich zvládať. Cieľom projektu ELS, do ktorého sú zapojené školy z Talianska, Litvy, Grécka a Poľska, je naučiť žiakov zručnostiam 21. storočia. V treťom projekte WISH spolupracujeme so strednými školami zo Španielska a Talianska. Učitelia sa učia aplikovať sociálnu inklúziu do konkrétnych činností priamo v škole so svojimi žiakmi," povedal riaditeľ školy.

Zamestnávateľom podľa neho chýbajú absolventi, ktorí vedia dobre komunikovať v slovenskom a minimálne v anglickom jazyku, pracovať v tíme, logicky myslieť, analyzovať a dopracovať sa logickým postupom k návrhu riešenia. "To znamená, že nie faktické poznatky, ale skôr zručnosti. Vedieť vyhľadať, skombinovať, spracovať, vedieť sa učiť byť zodpovedný za svoju prácu - ak dostanem úlohu, ktorú mám splniť a odovzdám ju, tak si nesiem za ňu zodpovednosť. A som aj hrdý na to, že som takúto prácu vykonal. Toto sú zručnosti, ktoré sa naozaj dajú naučiť len praktickým cvičením. Preto považujeme za dôležité, aby sa naši žiaci dostali do zahraničia," zdôraznil Milata.

Na úvod školského roka potešila video pozdravom vedenie školy bývalá absolventka Martina Zvolenská, ktorá sa dostala na jednu z najprestížnejších svetových univerzít, kde bude študovať manažment a prácu s ľudskými zdrojmi. "Je to univerzita, ktorá sprostredkúva štúdium spôsobom, že sa jej študenti pohybujú v rôznych mestách od San Francisca cez Los Angeles až po Hongkong a na priamych stážach riešia konkrétne problémy. Video sme premietli aj žiakom. Hovorí im o tom, že sme ju naštartovali a prinútili opustiť zónu vlastného komfortu. Na základe toho prešla náročným výberom a dostala sa až na takúto prestížnu školu. A obracia sa k prvákom, aby využili všetky možnosti, ktoré im škola ponúka," priblížil riaditeľ SOŠ Pro scholaris.

"Môžete prestrieť plný stôl. Ale pokiaľ sa niekto hanbí a z toho stola si nezoberie alebo pokiaľ preberá a špekuluje, nechá to na stole ležať, tak sa nezasýti. A takto je to aj so školou, ktorá by mala ponúkať množstvo možností, príležitostí a podpory pre študentov. A zároveň by mala nájsť účinný spôsob, ako ich priateľsky pritiahnuť k tomu, aby si z toho stola brali plným priehrštím a využívali všetky možnosti, ktoré im škola poskytuje," uzavrel Milata.

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· TK Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pri príležitosti ukončenia cezhraničného projektu UPJŠ a Eszterházy Károly University v Egri zaoberajúceho sa vytvorením geografickej databázy pre región Tokaj Veľká Tŕňa, spoločenská sála Ostrožovič, s. r. o., Nižná 23
· Slávnostné akademické zhromaždenie Rektor UK Marek Števček udelí najvyššie ocenenie univerzity – Veľkú zlatú medailu UK – predsedovi Ústavného súdu Českej republiky a signatárovi Charty 77 Pavlovi Rychetskému. O 14.00 h bude uvedená pamätná strieborná zbe
· Svetový deň rybárstva
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131