Autor textu: Archív
08.10.2018

Vyhlásenie k desegregácii vo vzdelávaní apeluje na prijatie zmien

Signatári vo vyhlásení upozornili, že badateľný posun v tejto oblasti nie je možný bez systémových zmien.

Bratislava 8. októbra (TASR) – Opatrenia, ktoré sa týkajú predškolskej výchovy, zmien v špeciálno

pedagogickom testovaní detí, ale i prechodu zo základnej na strednú školu, sú obsahom spoločného Vyhlásenia k desegregácii vzdelávacieho systému SR. V pondelok ho v sídle kancelárie verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej okrem ombudsmanky podpísali splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz, hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová a riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlová.

Signatári vo vyhlásení upozornili, že badateľný posun v tejto oblasti nie je možný bez systémových zmien vedúcich k sprístupneniu a zrovnoprávneniu vzdelávacieho systému pre každé dieťa, nezávisle od jeho národnosti a životných podmienok. "Týmto naším vyhlásením upozorňujeme, že sa v súčasnosti nevykonávajú dostatočne účinné, komplexné a systémové kroky v tejto oblasti. Zároveň navrhujeme riešenia na zlepšenie tohto stavu, pričom veríme, že sa budú realizovať, lebo sú úplným základom," upozornila Patakyová.

Vládny splnomocnenec pre rómske komunity považuje za dôležité, že sa vo vyhlásení spojili hlasy signatárov, ktorí už dlhodobo v názorovej zhode upozorňujú na kritické body. Za úplne najdôležitejšie on sám považuje zabezpečenie prístupu k predškolskému vzdelávaniu," priznal Ravasz. "Riaditelia škôl nám unisono hovoria, že je veľký rozdiel medzi deťmi, ktoré pred nástupom do školy navštevovali škôlku alebo nie," dodal. Okrem výzvy na zavedenie povinnej školskej dochádzky pre všetky deti minimálne rok pred nástupom do základnej školy poukazuje s ďalšími signatármi aj na zabezpečenie materiálno-technických podmienok na zavedenie tohto kroku.

Významnou zmenou by mal podľa Ravasza prejsť aj systém diagnostiky. Apeluje pritom na celkovú zmenu filozofie. "Je veľmi dôležité, aby sme skúmali možnosti a schopnosti detí, nie to, či ovládajú slovenčinu, alebo sa doma naučili abstrahovať. To všetko sa dá doučiť. Hľadajme spôsoby, ako tie detičky môžu byť úspešné v škole," vyzval Ravasz.

K zlepšeniu by mala podľa signatárov pomôcť aj zmena pri zriaďovaní školských obvodov, ktorá by podporovala integráciu všetkých žiakov. "Okrem materiálno-technického zabezpečenia škôl je mimoriadne dôležitým v celej situácii aj dostatok učiteľov a asistentov, vrátane pozícií odborných pedagogických pracovníkov," pripomínajú vo vyhlásení.

Signatári sa v dokumente venujú aj prechodu na stredné školy. V tejto oblasti navrhujú sprístupniť dvojročné učebné odbory stredných odborných škôl aj absolventom špeciálnych tried a škôl. Návrhy smerujú i k rozšíreniu možností prechodu z dvojročných na trojročné študijné odbory aj v prípade absolventov špeciálnej základnej triedy či školy, ktorí si dokončili základné vzdelanie v systéme druhošancového vzdelávania.

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Medzinárodný deň piknikov
· Prijímacie skúšky na stredné školy - druhé kolo
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131