Autor textu: Archív
04.12.2018

NRSR: Kompetencie Štátnej školskej inšpekcie sa posilnia

Zámerom novely je "zvýšiť právnu istotu kontrolovaných subjektov nastavením jednoznačných pravidiel na úpravu výstupných materiálov, teda správ o výsledkoch školskej inšpekcie".

Bratislava 4. decembra (TASR) – Posilniť napĺňanie kompetencií Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) a pomôcť reforme systému výchovného poradenstva a prevencie je od januára 2019 účelom novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorú v utorok 95 hlasmi odobrili poslanci NR SR. Zmeny predložili Ľubomír Petrák, Martin Glváč, Dušan Jarjabek, Pavol Goga (všetci Smer

SD) a Péter Vörös (Most-Híd).

Poslanci konštatujú, že v praxi boli pri výkone inšpekčnej činnosti identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že kontrolované subjekty nevytvárali podmienky na výkon kontroly. Zámerom novely je podľa nich "zvýšiť právnu istotu kontrolovaných subjektov nastavením jednoznačných pravidiel na úpravu výstupných materiálov, teda správ o výsledkoch školskej inšpekcie".

Predkladatelia tvrdia, že narastá frekvencia situácií, keď kontrolované subjekty nevytvárajú podmienky na výkon kontroly buď tým, že odmietnu predložiť požadovanú dokumentáciu, alebo tým, že zamedzia vstup školských inšpektorov do kontrolovaného subjektu. "Ukazuje sa, že v prípadoch, keď si školy a školské zariadenia uvedomujú, že výsledky kontroly by vzhľadom na existujúci stav mohli viesť k podaniu návrhu na vyradenie subjektu zo siete, je menej rizikové zniesť uloženie pokuty. Pokuta v maximálnej výške 331,50 eura sa ukladá v správnom konaní, čo znamená, že celý proces sa značne predlžuje," uviedli.

S účinnosťou zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ sa upravila aj problematika spracúvania osobných údajov. Táto zmena sa dotkla aj ŠŠI, ktorá osobné údaje spracúva na základe vykonaných školských inšpekcií. "Je v záujme školskej inšpekcie, ako aj dotknutých osôb, aby vedeli, za akých okolností a aké osobné údaje bude školská inšpekcia spracúvať," uvádza sa v návrhu novely zákona.

S novelou prešiel aj pozmeňujúci návrh Ľubomíra Petráka, podľa ktorého obec bude musieť pri zriadení škôl brať do úvahy záujem svojich obyvateľov s trvalým pobytom o vzdelávanie v štátnom jazyku a v jazyku národnostných menšín na území obce. Obec, ktorá nezriadi základnú školu, bude sa môcť dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom obvode základnej školy.

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· TK Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pri príležitosti ukončenia cezhraničného projektu UPJŠ a Eszterházy Károly University v Egri zaoberajúceho sa vytvorením geografickej databázy pre región Tokaj Veľká Tŕňa, spoločenská sála Ostrožovič, s. r. o., Nižná 23
· Slávnostné akademické zhromaždenie Rektor UK Marek Števček udelí najvyššie ocenenie univerzity – Veľkú zlatú medailu UK – predsedovi Ústavného súdu Českej republiky a signatárovi Charty 77 Pavlovi Rychetskému. O 14.00 h bude uvedená pamätná strieborná zbe
· Svetový deň rybárstva
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131