Autor textu: Archív
14.01.2019

Bezpečná likvidácia starých chladiacich zariadení

V čase, kedy jedným z najväčších problémov ľudí sa stáva znečistenie životného prostredia, je potrebné vychovávať najmä mladú generáciu k jeho ochrane.

Košice 14. januára (SkolskyServis.sk)

V dnešnej dobe je problém so spracovaním elektroodpadu veľmi aktuálny. Masívna produkcia elektrospotrebičov, znížená predajná cena, pocit prestíže a náš súčasný spôsob života neustále zvyšujú dopyt po novom tovare a následných inováciách, na čo dopláca celé životné prostredie. Elektrospotrebiče, pokiaľ ich nepoškodzujeme, ale používame v súlade s návodom sú pre naše zdravie neškodné. Ak ich však chceme neodborne rozoberať, aby sme z nich získali nejaké súčiastky alebo ich vyhodíme tam, kam nepatria - do bežného kontajnera alebo niekde na čiernu skládku môžu sa z nich vplyvom počasia alebo iného mechanického poškodenia uvoľniť škodlivé látky ktoré môžu znečistiť vodu, pôdu, ovzdušie. V príspevku predstavíme recykláciu chladiaceho zariadenia.

Recyklácia chladiaceho zariadenia

Táto skupina výrobkov zahŕňa chladničky, mrazničky a všetky typy spotrebičov obsahujúce chladiace zariadenia, ako sú chladiče vody. Niektoré spotrebiče obsahujú tiež chladivá plynov klasifikovaných ako látky poškodzujúce ozónovú vrstvu (freóny), ako sú chlórfluórované uhľovodíky (CFC), čiastočne fluórové uhľovodíky (HFC). Tieto plyny sú zachytené a spracované v špecializovaných recyklačných zariadeniach. Spracovanie chladiacich zariadení zahŕňa rad procesov: dekontaminácia kompresorov a spracovanie izolačnej peny na získanie olejov (kompresory) a freónov (kompresory a izolačná pena). Vyseparované kovy a plasty z procesu drvenia sú znovu použité pre nové produkty. Olej a freóny sú likvidované v špecializovanom spracovateľskom procese. Bližšie proces recyklácie znázorňuje obrázok:

Čo získame recykláciou chladničky?

Z jednej starej chladničky, ktorá váži približne 50 kg, môžeme získať až:

17 kg - 26 kg ocele, ktorá sa používa napríklad na výrobu stavebných konštrukcií (lešenia, nosné trámy a pod.)

6 kg plastov, z ktorých sa vyrábajú rôzne výrobky používané napríklad v stavebníctve

5 kg polyuretánového prachu, ktorý sa pridáva do materiálov používaných pri zatepľovaní budov

1,7 kg hliníka, z ktorého sa môže vyrobiť napríklad záhradný nábytok

0,7 kg medi, ktorej získavanie v prírode je veľmi drahé a používa sa napríklad na výrobu plechov, drôtov či iných výrobkov Recykláciou takejto chladničky zabránime tiež úniku freónu do ovzdušia.

Záver: Nielen pre chladničky teda platí, aby sme ich neodborne nerozoberali. Platí to pre všetky staré elektotrospotrebiče. Veľké ale aj malé, ako sú napr. fény, či holiace strojčeky. Ak sa ich potrebujeme zbaviť, treba ich zaniesť do zberu - naspäť do predajní, zberných dvorov alebo odovzdať počas mobilných zberov v obciach.

Literatúra: [1 http://www.envidom.sk/sk/preco_recyklovat_elektroodpad/ostatne_skodlive_latky_.php

[2]https://www.sewa.sk/vsetko-o-recyklacii/proces-recyklacie/chladiace-zariadenia/

[3]www.envidom.sk/sk/preco_recyklovat_elektroodpad/nova_podstranka.php?fbclid=IwAR2v2DNJzIQIuTOvavwCY2wnskLVJu2l2mUkq_HlPgyPurwlPNzRbkfSQR0

Máj 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

Prehľad udalostí:

· Koncertné vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy J. L. Bellu Kremnica, galéria NBS, 17.30 h
· Medzinárodný športový vyzývací deň
· Vyhlásenie výsledkov súťaže O výlet na hrad Beckov a Čachtice
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131