Autor textu: Miroslav Jaroš
30.01.2019

Žilinskú univerzitu predstavia jej fakulty 

Možnosti štúdia predstaví jarná séria dní otvorených dverí. 

Bratislava 30. januára (Skolske.sk)

Ako TASR informovala Martina Slavíková z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA,návštevníci DOD strojníckej fakulty sa dozvedia viac o študijných programoch a podmienkach prijatia.      

Strojnícka fakulta ponúka možnosť nazrieť do laboratórií, učební a návštevníci uvidia aj zaujímavé fakultné projekty, na ktorých spolupracovali aj súčasní študenti.

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií bude 5. februára počas DOD informovať o možnostiach štúdia, podmienkach prijímacieho konania a uplatnení absolventov v odbornej praxi formou zaujímavej prezentácie a interaktívnych exponátov. "V prípade záujmu budú k dispozícii na nahliadnutie aj laboratóriá a učebne," dodala Slavíková.Na stavebnej fakulte predstavia moderné učebne, laboratóriá či informácie o štúdiu na DOD 6. februára. "O 10. a 13. hodine sa začnú prezentácie vzdelávacích a výskumných aktivít katedier a ústavov fakulty. Po celý čas sa návštevníkom budú venovať učitelia, výskumní pracovníci, študenti a aj absolventi," vysvetlila Slavíková. Zástupcovia fakulty humanitných vied poskytnú všetky potrebné informácie o štúdiu a prijímacích konaniach počas DOD 8. februára. Fakulta bezpečnostného inžinierstva pripraví DOD 13. februára v priestoroch v centre Žiliny.

Už tradične sa návštevníci môžu tešiť aj na sprievodný program – simulovaný zásah hasičov, zdravotníkov a policajtov pri nehode, prehliadky hasičskej techniky či simuláciu krízových javov.

Martina Slavíková

Fakulta riadenia a informatiky zoznámi návštevníkov s možnosťami štúdia na DOD 14. februára. "Okrem informácií o prijímacom konaní si fakulta pre záujemcov pripraví aj ukážky moderných laboratórií a predstavenie viacerých zaujímavých IT trendov. Pre tých, ktorí sa nemôžu dostaviť na fakultu, bude k dispozícii aj online deň otvorených dverí 13. marca v čase od 16. do 21. hodiny," upozornila Slavíková. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov pripraví DOD 15. februára a bude informovať návštevníkov o študijných programoch a katedrách. "Ponúkne prehliadku priestorov fakulty a laboratórií, ktorými návštevníkov prevedú pedagógovia a súčasní študenti," dodala Slavíková.Uchádzačov o štúdium bakalárskeho študijného programu stráž prírody a magisterského študijného programu alpínska a vysokohorská ekológia privíta Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine 3. apríla.  "Záujemcovia získajú všetky potrebné informácie nielen o štúdiu, ale aj o ochrane vysokohorských ekosystémov," uzavrela Slavíková.

Máj 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

Prehľad udalostí:

· Koncertné vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy J. L. Bellu Kremnica, galéria NBS, 17.30 h
· Medzinárodný športový vyzývací deň
· Vyhlásenie výsledkov súťaže O výlet na hrad Beckov a Čachtice
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131