Autor textu: Júlia Kónyová
20.05.2019

Žiacka konferencia v Kráľovskom Chlmci

Témou bol boj proti rasizmu a xenofóbii.

Kráľovský Chlmec 20. mája (Skolske.sk)

5. máj 2019 bol dňom, ktorý bol v ZŠ v Kráľovskom Chlmci venovaný boju proti rasizmu a xenofóbii. Organizátorkou Žiackej konferencie bola pani učiteľka E. Gérešiová, ktorá je koordinátorkou projektov, ktoré sa týkajú ľudských práv. Už pred dvoma týždňami rozdelila úlohy každej triede.

V piatom ročníku si žiaci dávali otázky, ktoré sa týkali dodržiavania ľudských práv v ich okolí. Potom spoločne na túto tému diskutovali.

pic
Foto: Kristián Bók

V šiestom ročníku sa na základe textu dozvedeli žiaci o zvláštnych zvykoch národa. Mali debatovať o búraní predsudkov, ktoré sa týkajú ich správania.

Siedmaci hrali rolové hry, ktoré boli zamerané na problematiku sociálnej nerovnosti a vylúčenia niekoho z kolektívu. Mali sa naučiť prejaviť empatiu v rôznych situáciách. 

Na prisťahovalectvo a migráciu sa zamerali žiaci ôsmeho ročníka prostredníctvom svetových futbalových mužstiev. Na internete našli záznamy o jednotlivých futbalistoch, ktorí tvoria spoločný tím, ale pochádzajú z rôznych krajín. Výsledkom ich spolupráce sú víťazné zápasy, lebo nie je dôležité, odkiaľ sú, ale ako spoločne dosahujú víťazstvá.

pic
Foto: Kristián Bók

Formou “tichej diskusie“ sa deviataci vyjadrovali k téme rasizmu, antisemitizmu a xenofóbii. Na papier písali svoje názory a potom o nich diskutovali.

V závere aktivít vyhotovila každá trieda plagát, ktorý bol o danej téme. Všetky plagáty budú vystavené na chodbách školy.

pic
Foto: Kristián Bók

Aj na prvom stupni mali žiaci rôzne aktivity. Bol to Deň otvorených dverí, ktorý prebehol aj na druhom stupni, a mnoho rodičov sa prišlo pozrieť na to, ako sa ich deti učia. Opäť nás navštívili deti z materskej školy a zahrali sa s prvákmi. Na chodbách boli vystavené žiacke práce. Aj v tomto roku priniesli žiaci svoje obľúbené zvieratká, aby sa pochválili svojim spolužiakom. 

Deň otvorených dverí aj Žiacka konferencia mali veľký úspech. Žiaci sa o problematike rasizmu a xenofóbie dozvedeli takou formou, ktorej rozumeli. Dúfame, že sa budú pridržiavať tých spôsobov správania v rozličných situáciách, ktoré sa naučili v škole. 

Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 8. A Foto: Kristián Bók

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Svetový deň utečencov
· Vernisáž Súčasná slovenská ilustrácia detskej knihy Výstava potrvá do 28. júla. Bratislava, Bibiana, Galéria Dušana Rolla, Panská 41, 16.00
· Podpísanie Memoranda o spolupráci s Univerzitou Mateja Bela predstavenie novej služby tlmočenia do posunkovej reči pre nepočujúcich. Memoranum podpíše rektor univerzity Vladimír Hiadlovský, predseda BBSK Ján Lunter a riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK Ga
· Záverečné praktické skúšky žiakov duálneho vzdelávaniaTextZvuk Jasná, Demänovská dolina, reštaurácia Von Roll Luková, 11.00 h
· TK Bibiany - Medzinárodného domu umenia pre deti Téma: Otvorenie výstavy Súčasná slovenská ilustrácia detskej knihy. Vernisáž bude o 16.00 h v Galérii Dušana Rolla. Výstava potrvá do 28. júla. Bratislava, Bibiana, zasadačka, Panská 41, 10.00 h
· Plavecká súťaž žiakov základných škôl Bratislava, kúpalisko Rosnička, Dúbravka, 09.30
· Veľké finále Olománie Slávnostné vyhodnotenie 7. ročníka Olománie. Bratislava, Primaciálne námestie, 09.30 h
· Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl Animofest 2019 Bratislava, SSUŠ animovanej tvorby, športová hala
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131