Autor textu: Archív
21.11.2013

IQáčik 2013 – logické sústredenie nadaných žiakov

80 účastníkov žiakov 1.-4. ročníka zo ZŠ Šmeralova 25, Prešov a ZŠ Komenského 23, Bardejov úspešne reprezentovalo svoje školy na jedinečnom logickom sústredení.

Prešov 21. novembra (SkolskyServis.sk)

V dňoch 13. až 15. novembra sa uskutočnilo logické sústredenie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním pod názvom IQáčik ako jedna z aktivít projektu „Deti v sieti“. 80 účastníkov žiakov 1.-4. ročníka základných škôl (ZŠ Šmeralova 25, Prešov a ZŠ Komenského 23, Bardejov) úspešne reprezentovalo svoje školy na jedinečnom „logickom sústredení“, ktoré prebehlo na Zelenom brehu (Sigord pri Prešove).

Podujatie organizované sabinovským centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie prinieslo okrem množstva aktivít, riešení logických úloh a podpory kreatívneho myslenia aj nové kamarátstva a výmenu skúseností pedagógov, ktorí sa venujú edukácii nadaných žiakov.

Realizácia programu logického sústredenia „IQáčik“ prebiehala formou rozličných skupinových aktivít zameraných na logiku - tvorivosť - myslenie - kreativitu - zručnosť, obľúbenými sa stali aj spoločné aktivity, medzi ktoré patrila diskotéka, filmový večer, „malá“ turistika, športové aktivity či koncert Martina Husovského (speváka hudobnej skupiny Komajota).

Ako prebiehala špecifická časť logického sústredenia určená špeciálne nadaným?

Tá bola rozdelená do niekoľkých oblastí, prostredníctvom ktorých sa žiaci zapájali do riešenia logických úloh zameraných najmä na matematický, logický a priestorový úsudok. Obľúbenými sa stali aj Sudoku, spoločenské hry zamerané na podporu logického myslenia a fantázie detí.

Tvorivý workshop pre všetkých účastníkov „priniesli“ psychológovia CPPPaP Sabinov. V rámci neho zmiešané skupiny po vzájomnej dohode pripravili vlastnú charakteristiku svojho tímu spočívajúcu v samostatnom názve skupiny, erbe a charakteristikách vystihujúcich každého člena skupiny. Nielen samotné grafické prevedenie, ale aj spolupráca členov skupín vystihovali osobitosť každého zo žiakov.

V záverečnom spoločnom hodnotení žiaci predvádzali prezentačnou formou jednotlivé práce.

Samostatnou zložkou bola časť venovaná besedám zameraným na dve oblasti - ľudskú reč, vývin a výchova ľudskej reči (Rozprávam správne) a Šikanovanie (spoločne s „príbuznou témou“ Kyberšikanovanie). Kým prvá zo spomínaných besied spočívala najmä v praktických cvičeniach (cvičenia na zlepšenie obratnosti pier a jazyka, dychové a hlasové cvičenia), beseda o šikanovaní bola vedená formou diskusie (od objasnenia základných pojmov až po diskusiu a názory žiakov).

Novinkou boli úlohy zamerané na verbálne myslenie, ktoré „potrápili“ hlavu nejedného žiaka.

Práve takéto úlohy napomáhajú rozvíjať schopnosť človeka narábať s jednotlivými písmenami, slovami, ale aj so vzťahmi medzi pojmami.

Aktivity počas prvých dvoch dní pobytu mali žiakov pripraviť na záverečný „test“ zameraný, samozrejme, na logické myslenie, priestorové i matematické usudzovanie. Najúspešnejšími riešiteľmi testu sa stali Matej Dugas (1. roč., ZŠ Šmeralova, Prešov), Sophia Dinis (2.roč., ZŠ Komenského 23, Bardejov), Ľubomír Durkáč (3.roč., ZŠ Šmeralova 25, Prešov), Lujza Lukáčová a Samuel Kubanka (obaja rovnaký počet bodov aj čas/ 4.roč., ZŠ Šmeralova 25, Prešov). Víťazi získali za preukázanú šikovnosť sladkú odmenu, odmenenými boli všetci účastníci logického sústredenia.

2. ročník logického sústredenia nadaných žiakov pod názvom „IQáčik“ pripravilo centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove aj vďaka spoluorganizátorom logického sústredenia: OZ Prešovské nadané deti a Základná škola na Šmeralovej 25 v Prešove.

Mgr. Ľuboš Lukáč

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· TK Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pri príležitosti ukončenia cezhraničného projektu UPJŠ a Eszterházy Károly University v Egri zaoberajúceho sa vytvorením geografickej databázy pre región Tokaj Veľká Tŕňa, spoločenská sála Ostrožovič, s. r. o., Nižná 23
· Slávnostné akademické zhromaždenie Rektor UK Marek Števček udelí najvyššie ocenenie univerzity – Veľkú zlatú medailu UK – predsedovi Ústavného súdu Českej republiky a signatárovi Charty 77 Pavlovi Rychetskému. O 14.00 h bude uvedená pamätná strieborná zbe
· Svetový deň rybárstva
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131