Autor textu: Archív
19.12.2013

Projekt o elektronickom testovaní naštartoval v roku 2013 veľmi dobre

S Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania spolupracuje na projekte 1651 základných a stredných škôl.

Bratislava 19. decembra (SkolskyServis.sk)

Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania naštartoval v roku 2013 veľmi úspešne svoje odborné aktivity smerom k učiteľom a ku školám.

Do tvorby pôvodných úloh a testov sa za tri mesiace zapojilo cca 430 odborne pripravených učiteľov, vrátane pedagógov zo škôl s vyučovacích jazykom maďarským.

S Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) spolupracuje na projekte 1651 základných a stredných škôl.

Riaditeľka NÚCEM-u Romana Kanovská je spokojná s tým, že myšlienka zaviesť elektronické testovanie žiakov zaujala školy vo všetkých krajoch Slovenska. Dôkazom je aj zapojenie viac ako dvoch tisíc žiakov z 52 škôl do skúšobného elektronického testovania a overovania nových testových úloh z čitateľskej a matematickej gramotnosti, nemčiny a angličtiny pre žiakov 5. a 9. ročníkov ZŠ a pre žiakov 1. a 4. ročníka SŠ v novembri 2013.

Veľký dôraz NÚCEM kladie na kvalitnú prípravu budúcich autorov testových úloh. Výsledkami projektu bude databáza pôvodných cca 30 tisíc úloh a 150 testov zo všeobecnovzdelávacích predmetov a vytvorenie podmienok pre postupné zapojenie sa škôl do elektronického testovania.

„Na našom letnom a jesennom odbornom vzdelávaní mali učitelia možnosť zistiť, že vytvoriť kvalitnú úlohu pre žiaka je náročné. V modernom testovaní ju nestačí postaviť na jednoduchom overovaní zapamätaného učiva. V počítačovom prostredí môžu vzniknúť atraktívne úlohy, a to je pre pedagógov inšpiratívne,“ povedala riaditeľka R. Kanovská a ocenila ako sa do tvorby testových úloh v rámci projektu na jeseň pustili samotní učitelia. Na ich pravidelné stretávanie s posudzovateľmi a vymieňanie odborných skúseností v oblasti tvorby testových úloh NÚCEM zriadil v decembri roku 2013 regionálne kontaktné centrá. Od budúceho roka ich bude pracovať celkom 26 na území celého Slovenska.

NÚCEM približuje verejnosti ciele národného projektu (zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania vedomostí školákov, vznik databázy úloh a testov pre ZŠ a SŠ, odborný rast pedagógov, prípravu prostredia pre postupné zavedenie elektronického testovania v školách) nielen prostredníctvom odborných činností v projekte, ale aj neformálne – napríklad aktívnou publicitou počas celoslovenského podujatia Noc výskumníkov v septembri 2013 v štyroch mestách Slovenska.

Potešujúci bol aj záujem o našu celoslovenskú súťaž pre stredoškolákov na vytvorenie loga pre národný projekt (60 súťažných grafických prác). Víťazný návrh gymnazistu Daniela Jahôdku z Považskej Bystrice podporí hlavnú myšlienku projektu a stane sa symbolom elektronického testovania na školách.

NÚCEM bude pokračovať v roku 2014 vo vzdelávaní učiteľov v tvorbe úloh a testov ako aj v skúšobnom testovaní nových testových úloh na školách. Vo februári 2014 plánuje vzdelávanie pre záujemcov o tvorbu testových úloh pre predmety: informatika, dejepis, občianska náuka, geografia a ruský jazyk a v apríli budúceho roka školenie pre tvorcov testových úloh zameraných na testovanie gramotnosti.

Novinkou v budúcom roku, ešte pred certifikačnými meraniami Testovanie 9 a externou časťou maturitnej skúšky, bude napríklad na viacerých školách aj skúšobné e-testovanie tzv. "e-Maturita na nečisto“ a tzv. "e-Testovanie 9 na nečisto"

. Zámerom je preveriť pripravenosť pracovného tímu na skutočnú realizáciu elektronickej formy národných meraní výsledkov vzdelávania. Pre žiakov týchto škôl bude skúšobné testovanie malou generálkou pred riadnym certifikačným meraním. Testovanie sa bude uskutočňovať v dočasnom elektronickom prostredí, kým nebude v priebehu roku 2014 zavedený moderný centrálny testovací systém.

„Na testovanie na počítačoch máme pozitívne ohlasy zo škôl, žiaci rýchlo vedia svoje výsledky a učiteľom šetrí čas s vyhodnocovaním odpovedí. V roku 2015 by sme radi na niektorých školách v rámci projektu umožnili on-line Testovanie 9 a externú časť maturitnej skúšky. Dovtedy nás čaká ešte veľa technickej, organizačnej a odbornej práce,“ priblížila riaditeľka NÚCEM.

V súvislosti s nevyhnutnou technickou podporou testovania na školách zapojených do projektu R. Kanovská povedala, že v januári sa začne s dodávkou počítačov do štyroch stoviek škôl.

Mária Grebeňová-Laczová, manažérka publicity národného projektu

Čo treba vedieť o koronavíruse

August 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní (aj: Deň Hirošimy)
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131