Autor textu: Archív
15.12.2012

Od nového roka si stredné školy môžu zmeniť názvy podľa odborov

Odborné školy budú pre svoj jasný názov viac čitateľné pre budúcich študentov

Bratislava 15. januára (TASR)

Stredné odborné, priemyselné a umelecké školy si od 1. januára 2013 môžu doplniť do svojich názvov prívlastok, ktorý bude charakterizovať, aké odbory prevládajú na škole. Umožní im to pripravovaná novela vyhlášky o stredných školách, ktorou sa výrazne zníži počet typov stredných odborných škôl.

"Od tejto zmeny očakávame, že odborné školy budú pre svoj jasný názov viac čitateľné pre budúcich študentov," povedal hovorca ministra školstva Michal Kaliňák. Vzhľadom na vysoký počet učebných a študijných odborov, ktoré poskytujú jednotlivé typy stredných odborných škôl, má podľa neho vyhláška verejnosti pomôcť jednoznačnejšie identifikovať povolania a odborné činnosti, na ktoré škola pripravuje absolventov.

O zmenu názvu bude môcť zriaďovateľ školy požiadať ministerstvo školstva, ktoré o nej rozhodne do 60 dní od doručenia žiadosti.

Okrem toho sa na základe úspešného experimentálneho overovania do sústavy odborov vzdelávania zaradia tri učebné odbory, a to operátor strojárskej výroby, elektromechanik – chladiace zariadenia a cukrár kuchár. Pribudne aj deväť študijných odborov ako dopravná akadémia, starostlivosť o seniorov v sociálnych službách, reklamná tvorba, keramický dizajn, hudobno-dramatické umenie – muzikál, spev – stará hudba, spev – komorná hudba, hudba – stará hudba, hudba – komorná hudba.

Zo sústavy odborov vzdelávania naopak vypadne šesť študijných odborov, a to technicko-organizačné riadenie v priemyselnej výrobe, technické a informatické služby v hutníctve, v textile a odevníctve, prevádzka a ekonomika železníc, geológia a baníctvo a zdravotnícke služby.

"Zároveň učebný odbor biochemik s rôznymi zameraniami sa presunie zo skupiny odborov technická a aplikovaná chémia do skupiny odborov potravinárstvo," doplnil Kaliňák.

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· TK Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pri príležitosti ukončenia cezhraničného projektu UPJŠ a Eszterházy Károly University v Egri zaoberajúceho sa vytvorením geografickej databázy pre región Tokaj Veľká Tŕňa, spoločenská sála Ostrožovič, s. r. o., Nižná 23
· Slávnostné akademické zhromaždenie Rektor UK Marek Števček udelí najvyššie ocenenie univerzity – Veľkú zlatú medailu UK – predsedovi Ústavného súdu Českej republiky a signatárovi Charty 77 Pavlovi Rychetskému. O 14.00 h bude uvedená pamätná strieborná zbe
· Svetový deň rybárstva
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131