Autor textu: Archív
24.02.2014

Denis je dôkazom toho, aké je jednoduché začať užívať drogy

Anketa na tému Prečo nie drogy ?

Partizánske 24. februára (SkolskyServis.sk)

Tému ,, Nebuď otrok drog ,, som sa rozhodla napísať z dôvodu, že mi nieje ľahostajné, ako mladí ľudia v mojom okolí prepadli tomuto ošiaľu. U väčšiny to začína cigaretami, neskôr marihuanou. Dávky sa zvyšujú a mladí spadnú do kruhu, z ktorého nie je ľahké sa dostať. Potom je už len malý krôčik dostať sa k hašišu, heroínu, či LSD. Dostávajú sa do stavu eufórie až nepríčetnosti. Sú ochotní kradnúť, dokonca aj zabíjať.

Súdiť týchto ľudí za ich chrbtom je najľahšie, ale dozvedieť sa niečo viac o ich pre nás nevysvetliteľnom správaní je už ťažšie.

Som rada, že som mala možnosť nahliadnuť do duše bývalého narkomana, ktorý mi porozprával o pozadí začiatku užívania, o dňoch strávených pod ich vplyvom a o tŕnistej ceste návratu späť do reality.

Patrí mu moja veľká vďaka, pretože prišiel do našej triedy a bol ochotný sa s nami otvorene porozprávať o jeho osobných skúsenostiach s drogou, čo nie je pre človeka určite príjemné a jednoduché. Položili sme mu pár otázok na ktoré nám ochotne odpovedal.

1.Kde si býval, keď si nebral drogy ?

Býval som v Dolných Vesteniciach, po niekoľkých rokoch som sa presťahoval do Bratislavy a teraz žijem v Partizánskom.

2.Kde a kedy si začal brať drogy?

Drogy som začal brať v 18-tych rokoch v Bratislave.

3. Prečo si začal brať drogy?

Lebo som chcel zapadnúť do partie.

4.Dokončil si aspoň nejakú školu?

Áno, dokončil som Strednú školu, ale vysokú už nie, prerušil som ju kvôli drogám.

5.Čo ťa bavilo na tom brať drogy?

Bavilo ma s nimi experimentovať.

6.Čo ti dávali drogy, keď si ich užíval?

Drogy mi dávali pocit istoty a zbavovali ma stresu.

7.Aké drogy si bral?

Bral som Marihuanu ,Hašiš, Extázu a LSD.

8.Ako často si bral drogy?

Drogy som bral každý deň , potreboval som ich každý deň, niekedy som ich aj viac naraz skombinoval.

9. Ako dlho si ich užíval?

Užíval som ich 7 rokov, pretože s dobrých stavov, nastali zlé.

10. Aké boli tie zlé stavy, ako sa prejavovali ?

Mal som pocit , ako keby ma prenasledovali hlasy , že kráčam cez peklo , v noci som sa celý triasol a pod.

11.Kde si kupoval drogy?

Drogy som kupoval v Bánovciach nad Bebravou , kúpil som si viac a predával som ich potom v Dolných Vesteniciach, kde som znova býval.

12. Kto ťa donútil aby si s drogami prestal?

Nedonútil ma nikto, sám od seba som chcel skončiť, aby mi prestali tie zlé stavy , čo som mal.

13. Ako dlho už abstinuješ?

Abstinujem už 9 rokov.

14. Navštevoval si aj odbornú pomoc?

Chodil som na psychiatriu.

15. Chcel si skoncovať zo svojím životom?

Niekoľkokrát som sa pokúšal o samovraždu.

16. Podrobil si sa protidrogovej liečbe?

Chodil som na liečbu do Mlynskej doliny.

17. Po absolvovanej liečbe si s drogami skoncoval?

Našiel som si prácu v Brne na stavbe, tá mi pomohla, aby som znova nezačal, ale vrátil som sa do Bratislavy, kde som drogám podľahol znova.

18. Kto ti pomohol skončiť?

Určite moja priateľka, ktorá sa za mňa modlila, pocítil som dotyk svetla.

19. Pomohla ti viera v boha?

Priateľka ma priviedla k viere v boha, ktorá mi neskutočne pomohla, začal som chodiť do kostola a pridal som sa do kresťanského spolku. Bez ich pomoci by som to nedokázal.

20. Mal si aj zdravotné problémy pri užívaní drog?

Z fajčenia hašišu som mal celé rozožraté hrdlo, kašlal som krv a ťažko sa mi dýchalo.

21. Čo je podľa teba najlepšie pre skoncovanie z drogami?

Mať svoj cieľ čo chcem v živote dosiahnuť a ísť si za ním.

22. Ako dlho si čistý?

Už 12 rokov.

Denis je dôkaz toho, ako je jednoduché začať užívať drogy. Každý v živote spraví prešľap. Dôležitá je cesta späť, ktorá ponúka možnosť prežiť dlhý naplnený život bez drog.

Po rozhovore s Denisom mi napadla myšlienka, ako sú na tom známi v mojom okolí. Vypracovala som anketu, ktorú som položila respondentom s vekovou hranicou od 15-19 rokov na tému ,, Prečo nie drogy ,, ? Upozorňujem, že som v prvých otázkach zámerne nešpecifikovala či sa jedná o ľahké alebo ťažké drogy.

Dotazníky som zozbierala, vyhodnotila a spracovala do grafov:

1.Užil si už niekedy drogu?

Zo 100 opýtaných na otázku či už brali drogy odpovedalo 64 ľudí Áno a 36 ľudí Nie. V grafe je to vyjadrené percentami.

2.Stretli ste sa vo vašom okolí s drogou?

75 ľudí odpovedalo Áno, 9 ľudí Nevie a 16 sa vôbec nestrelo s drogou vo svojom okolí.

3. Si dostatočne informovaný o tejto téme ?

Na otázku či sú dobre informovaní o drogách odpovedalo 70 ľudí, že veľmi dobre vedia o drogách, 3 nemajú takmer žiadne informácie a 27 mladých ľudí vie čo je droga, ale to je všetko.

4.Užil by si drogu aj za cenu zdravia?

Na otázku či by užili drogu aj za cenu zdravia zo 100 opýtaných by 14 ľudí užilo drogu a 86 nie.

5. Čo by ťa presvedčilo, aby si s užívaním drog prestal?

Zo 100 opýtaných na otázku čo by ich presvedčilo, aby s užívaním drog prestali, odpovedalo 43 ľudí Rodina -38% 60 ľudí Zdravie-54% a deviati by ich užívali ďalej -8%.

6. Ak si užil drogu, prečo sa tak stalo?

Na otázku prečo užili drogu 15 ľudí odpovedalo kvôli nude, 44 ľudí povedali, že to chceli skúsiť, 1človek chcel zapadnúť do partie, tak začal brať drogy, 4 kvôli rodinným problémom a 36 zatiaľ neužilo žiadnu drogu.

7.Ak si užil drogu, tak ktorú?

Zo 100 mladých ľudí jeden skúšal drogy už keď mal od 5-10 rokov,12 ich skúsilo drogu keď mali 11-13 rokov, 46 opýtaných skúsilo v 14-16 rokoch, 11 ľudí v 17-18 rokoch a 30 opýtaných ľudí neužilo žiadnu drogu. Opäť možno vidieť rozdiel v tom, koľko ľudí napísalo, že neužilo vôbec drogu.

Väčšina opýtaných užila drogy . Až 69 ľudí užilo alkohol, 51 icužilo cigarety, 40 marihuanu, 5 ľudí extázu, žiadny neužil heroín, 4 užili pervitin, 2 kokaín, 2 LSD, 6 ich užilo lysohlávky, 2 toluén , 6 ľudí návykové lieky a neužilo žiadnu drogu. Keďže sme postrehli, že 29 respondenti napísali , že neužili žiadnu drogu a v otázke č. 1 napísali až 36 respondentov sa s drogou vôbec nestretli, vysvetlili sme si to tak, že rozdiel medzi týmito dvoma číslami spôsobil pravdepodobne alkohol a cigarety, ktoré asi opýtaní nepokladali v otázke č. 1 za drogu.

8. Ak si skúsil drogu, v ktorom veku?

Zo 100 mladých ľudí jeden skúšal drogy už keď mal od 5-10 rokov,12 ich skúsilo drogu keď mali 11-13 rokov, 46 opýtaných skúsilo v 14-16 rokoch, 11 ľudí v 17-18 rokoch a 30 opýtaných ľudí neužilo žiadnu drogu. Opäť možno vidieť rozdiel v tom, koľko ľudí napísalo, že neužilo vôbec drogu.

A čo napísať na záver? Príčin, prečo ľudia užívajú drogy, je iste mnoho. Samotný výsledok – konzumácia drog a vznik drogovej závislosti – nikdy nie je vyvolaný jedinou príčinou. Navyše je to spravidla dlhodobý proces, len zriedka sa možno stretnúť s okamžitým alebo veľmi krátkym obdobím vzniku závislosti. Poznávať tento proces, odhaľovať jeho zákonitosti a fyzickú, psychickú i sociálnu podmienenosť je mimoriadne dôležité. Iba ak budeme dôkladne poznať príčiny vzniku závislostí, máme nádej na úspešnú intervenciu do tohto spoločensky nežiaduceho javu, či už vo forme prevencie, liečby, alebo resocializácie.

Touto prácou sme chceli varovať ľudí čo skúsili, alebo sa ešte len chystajú skúsiť drogu. Nezáleží na tom či fajčením alebo injekčne. Človek by sa mal zamyslieť viackrát nad otázkou: Mám užiť drogu? Stojí mi to za to? Zdravie je určite pre každého človeka na prvom mieste a netreba pokúšať osud. Hlavnou myšlienkou tejto práce bolo poukázať na to, že väčšina mladých ľudí sa už stretla s drogou a niektorí ju aj sami vyskúšali a majú veľmi dobre informácie čo sa týka drog. Drogy jednoducho do života nepatria.

Nikola Kotlárová, II. BF, Spojená škola Partizánske org. zložka SPŠ

Čo treba vedieť o koronavíruse

August 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní (aj: Deň Hirošimy)
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131