Autor textu: Archív
03.01.2013

V roku 1150. výročia príchodu vierozvestcov budú mnohé podujatia

Duchovné a kultúrne podujatia približia život a misiu solúnskych bratov.

Bratislava 3. januára (TASR)

Pri príležitosti slávenia 1150. výročia príchodu vierozsvestcov svätých Cyrila a Metoda na územie našich predkov sa počas roka 2013 uskutočnia v celej SR početné duchovné a kultúrne podujatia približujúce život a misiu týchto solúnskych bratov.

Na programe sú bohoslužby, katechézy o odkaze sv. Cyrila Metoda, prednášky o význame ich misie, konferencie, výstavy, prezentácie kníh a ďalšie.

Na území dnešného Slovenska síce už bolo kresťanstvo pred príchodom solúnskych bratov, ako to potvrdzujú viaceré archeologické nálezy napríklad z Bratislavy-Rusoviec, alebo odkrytie ranokresťanskej kaplnky na Devíne pochádzajúcej zo 4. storočia.

Svätí Cyril a Metod však priniesli našim predkom evanjelium v im zrozumiteľnom jazyku, písmo - hlaholiku, ktoré vytvoril Konštantín-Cyril ešte pred odchodom na Veľkú Moravu, kam prišli v roku 863, a preložil do slovanskej reči základné dokumenty kresťanskej vierouky, napríklad výber z evanjeliových čítaní - Evanjeliár.

Umožnili tak šírenie kresťanstva, kultúry a vzdelania na tomto území. Významná je skutočnosť, že sa im podarilo v Ríme presadiť u pápeža Hadriána II. to, aby sa slovanská reč stala ďalším liturgickým jazykom, v ktorom sa mohli konať kresťanské bohoslužby.

Medzi aktivitami v Roku sv. Cyrila a Metoda sú takmer každý mesiac prednášky predstavujúce verejnosti, najmä mládeži, osobnosť svätých vierozsvestcov, v rímsko a gréckokatolíckych kostoloch budú spomienkové podujatia napríklad pri príležitosti úmrtia sv. Cyrila a sv. Metoda, v Trebišove pripravujú výstavu zreštaurovaných liturgických kníh a predmetov, v apríli sa v Košickej arcidiecéze uskutoční konferencia Viera a veda za spoluúčasti Slovenskej akadémie vied.

Jedným z podujatí plánovaných v júni 2013 je požehnanie sochy sv. Konštantína Filozofa pred rovnomennou Univerzitou v Nitre.

Slovanských vierozvestcov priblížia verejnosti aj výstavy kníh s tematikou svätých Cyrila a Metoda, uskutočnia sa viaceré púte, napríklad v Nitre, na Velehrade a iných miestach.

Už vo februári 2013 (v dňoch 11.-15. februára) sa bude konať Púť k hrobu svätého Cyrila v Ríme pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska (KBS), Matice slovenskej a Fóra kresťanských inštitúcií.

Viaceré aktivity sa uskutočnia pri príležitosti štátneho sviatku svätého Cyrila a svätého Metoda v SR - 5. júla. Je medzi nimi aj púť v Nitre, bohoslužby a iné akcie.

Deň slovanských vierozvestcov si 5. júla pripomínajú aj v Českej republike. Pod názvom Deň slovanskej písomnosti a kultúry slávia sviatok svätých Cyrila a Metoda aj v Ruskej federácii či na Ukrajine 24. mája a štátnym sviatkom pod názvom Deň Cyrila a Metoda je 24. máj i v Bulharsku.

Pápež Ján Pavol II. v decembri 1980 vyhlásil svätých bratov Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy a tento cirkevný sviatok sa slávi 14. februára. V rámci Roku sv. Cyrila a Metoda sa koná v Bratislavskej arcidiecéze aj cyklus rozjímaní s názvom Obnovme našu vieru, ktoré vedie arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Slávenie Roka svätých Cyrila a Metoda na Slovensku vyvrcholí koncom decembra 2013.

Duchovný odkaz vierozvestcov a spolupatrónov Európy je silný aj v súčasnosti. Cyril a Metod sú zdrojom nábožnosti, solidarity a slovanskej vzájomnosti najmä pre Slovákov, Moravanov, Čechov, Bulharov, Macedóncov, ale aj iné národy.

ŽILINA: Jarné prázdniny v Rosenfeldovom paláci

Február 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
-

Prehľad udalostí:

Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131