Autor textu: Archív
02.01.2013

Školy nedostali všetky učebnice ani do konca kalendárneho roka

Uzatváranie prvého polroka sa blíži, školy však stále nedostali okolo tridsať titulov nových reformných učebníc.

Bratislava 2. januára (TASR)

V priebehu decembra 2012 prišli do základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským štyri tituly nových reformných učebníc.

Ide o Občiansku náuku pre ôsmy a deviaty ročník základných škôl, druhácku Chémiu pre štvorročné gymnáziá a tretiacku Matematiku pre štvorročné gymnáziá. Koncom roka 2012 mali gymnáziá dostať ešte druhácku Biológiu a základné školy učebnice Technika pre 7. ročník a Svet práce pre 8. ročník.

„V roku 2012 bolo do základných a stredných škôl dodaných celkovo 69 titulov nových reformných učebníc, vrátane učebníc pre školy s vyučovacím jazykom maďarským,“ uviedol hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák. Išlo o 59 učebníc pre všeobecnovzdelávacie predmety, ostatné tituly boli určené pre odborné predmety. Distribuovali sa v celkovom náklade 1.354.600 kusov, za ktoré ministerstvo zaplatilo sumu 2,86 milióna eur.

Rezort na nákup a distribúciu učebníc vlani vyčlenil celkovo 8,5 milióna eur.

„Prostredníctvom tejto sumy sa školám podarilo zabezpečiť 660 titulov rôznych druhov učebníc v printovej podobe, čo predstavuje približne tri milióny kusov učebníc,“ dodal Kaliňák. Prioritou ministerstva bolo podľa neho počas roka 2012 zabezpečiť najmä nové učebnice pre posledné reformné ročníky - deviaty ročník základných škôl a štvrtý ročník gymnázia s osemročným štúdiom.

Učitelia a študenti sa však sťažujú, že učebnice im stále chýbajú. Pred Vianocami ministrovi školstva Dušanovi Čaplovičovi (Smer-SD) doniesli svoje staré učebnice ako vianočný darček. Druhák z bratislavského Gymnázia na Grösslingovej ulici (Gamča) Filip Klein na ministerstve povedal, že desať z jeho učebníc bolo vyrobených pred rokom 1989.

Učiteľka nemčiny z Gamče Naďa Bittnerová povedala, že hoci škola v tomto školskom roku objednala 50 druhov učebníc, čo je asi 3500 kusov, 35 druhov stále vôbec nemá.

Keď minister tvrdí, že väčšina nových kníh je na školách, podľa nej nehovorí pravdu alebo nemá správne informácie. "Učebnice sa zrejme strácajú niekde medzi ministerstvom a Grösslingovou alebo iných školami," poznamenala Bittnerová.

Popri tlačených reformných učebniciach majú učitelia a žiaci možnosť pracovať aj s ich digitálnymi verziami na webe eAktovka.sk. Ministerstvo na ňom doteraz bezplatne sprístupnilo 59 titulov učebníc a ich prekladov. Okrem nich môžu nájsť žiaci a rodičia na portáli aj ďalšie voľne prístupné učebné materiály a odporúčanú literatúru. „Skvalitniť výučbu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa podarilo zabezpečiť prepismi 17 reformných učebníc do Braillovho písma, pričom časť týchto učebníc bola spracovaná aj v elektronickej podobe prístupnej pre slabozrakých žiakov na CD nosičoch,“ dodal hovorca.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Júl 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

Prehľad udalostí:

Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131