Autorské práva

Milí mladí priatelia, prispievatelia a budúci nádejní novinári.

V úvode tejto sekcie Vám chceme stručným spôsobom pripomenúť, že autorstvo a duševné vlastníctvo je na Slovensku chránené zákonom, ktorý je v súlade s medzinárodnými legislatívnymi normami. Každý text, fotografia, video a iné slovesné dielo podlieha autorským právam v zmysle autorského zákona.

Podľa autorského zákona nami vytvorené dielo sa považuje za intelektuálne vlastníctvo, ktoré je chránené. Ak by ste sa rozhodli k nám poslať text, ktorý ste stiahli z internetu,resp. opísali z časopisu, novín či knihy, išlo by o plagiátorstvo, teda nedovolené používanie cudzích publikovaných myšlienok, formulácií, či poznatkov.

Pripomíname, že Tlačová agentúra Slovenskej republiky je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva. Spravodajstvo tlačovej agentúry je vyvážené, pluralitné, objektívne a rešpektuje právo na informácie v demokratickej spoločnosti. Zasadzujeme sa o dodržiavanie pravidiel etiky vo všetkých oblastiach, s akcentom na etiku žurnalistiky.

Tieto etické zásady vychádzajú zo všeobecne známych spoločenských noriem. Ich dodržiavanie v súčasnom dynamickom konkurenčnom prostredí vníma tlačová agentúra ako spoločensky nutné a prospešné. Každý zo zamestnancov TASR preukazuje čo najvyššiu osobnú morálku pri získavaní a spracovávaní informácií. To isté platí aj pre externých spolupracovníkov TASR a rovnako aj pre prispievateľov nového portálu skolske.sk.

Link na zákon o autorských právach

Začiatkom roka 2018 začala aj na Slovensku platiť špeciálna legislatíva, ktorá sa týka zverejňovania osobných údajov. Viaceré ustanovenia súvisia aj s novinárskou praxou. Z tohto dôvodu pripomíname aj tieto skutočnosti, ktoré sú dobre známe aj na školách a Vaši učitelia ich dobre ovládajú, takže Vám dokážu poskytnúť potrebnú radu. Rámcové dodržiavanie GDPR bude kontrolovať aj šéfredaktor portálu pri schvaľovaní publikovania článkov, do ktorých môže v prípade potreby zasiahnuť a informácie upraviť.