Redakcia portálu

Kontakty

Prevádzkovateľom portálu skolske.sk je Tlačová agentúra Slovenskej republiky.

Adresa redakcie:

TASR - redakcia Skolske.sk
Dúbravská cesta 14
84103 Bratislava
skolske@tasr.sk

Šéfredaktorka

Jana Ikrényiová
Tel.: +421 2 59 210 308
Mobil: +421 905 207 754
E-mail: jana.ikrenyiova@tasr.sk

Reklama a PR:

Mária Tarišková
Tel.: +421 2 59 210 314
Mobil: +421 905 482 953
E-mail: maria.tariskova@tasr.sk