Reklama

Ak máte záujem o reklamu alebo propagáciu prostredníctvom portálu Skolske.sk, kontaktujte nás.

Cenník reklamy.

Kontakty:

Obchodná manažérka portálov TASR

Mária Tarišková
Tel.: + 421 2 59 210 314
Mobil: +421 905 482 953
E-mail: [email protected]