Autor textu: TASR
12.02.2019

SLOVENČINA: Zeugma nás pokúša zanedbať dvojitú väzbu

Jazykové okienko pre malých i veľkých.

Bratislava 12. februára (Skolske.sk)

Vo viacerých predchádzajúcich článkoch sme sa venovali používaniu slov v nesprávnych väzbách. Niektoré chyby tohto druhu sú ustálené a stretávame sa s nimi opakovane, iné vznikajú ad hoc v štylisticky nezvládnutých situáciách. Súhrnne také situácie nazývame defektné syntaktické konštrukcie a jazykovedci ich rozlišujú niekoľko druhov. Pre publicistickú prax sú najvýznamnejšie dve: zeugma a kontaminácia. Tento text venujeme prvej z nich.

Jednoduchá definícia zeugmy znie, že je to chybná výpustka (elipsa). Legitímna elipsa vzniká veľmi často a podvedome, keď z výpovede vypúšťame niektoré časti zrejmé z kontextu. Výpoveď si tak v kontexte zachováva plný zmysel, hoci mimo kontextu môže byť nezrozumiteľná.

Nemôžeme však vypustiť také časti výpovede, ktoré vedú ku gramatickému nezmyslu. A práve to sa stáva pri zeugme: spájame dve slovesá viažuce sa s rôznymi pádmi (prípadne aj s rôznymi predložkami), ale zachováme len väzbu druhého zo slovies.

Napr.: V kompresorovej stanici SPP vzhľadom na riziká prezerajú každé jedno vozidlo, ktoré vojde a vyjde z areálu. Aby bola veta správna, musíme vždy zachovať obe väzby, aj keď sa tým výpoveď predlžuje: vojde do areálu a vyjde z neho.

Chýb tohto druhu nachádzame (aj v novinárskych) textoch mnoho: „Dúfam a verím tomu, že nech bude vláda zostavená z akýchkoľvek síl, bude sa opierať o demokratický mandát a bude s ňou možné spolupracovať,“ vyhlásil český prezident. Opozícia nebude podporovať a podieľať sa na žiadnych krokoch v rámci parlamentu, ktoré by situáciu po nevymenovaní Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora ďalej zhoršovali. Esterházy v septembri 1940 podporil a hlasoval za ústavný zákon, ktorým sa prijali protižidovské opatrenia. Zjednodušenie udeľovania víz by ľuďom pomohlo pochopiť, že v Európe očakávame a počítame s demokratickým Bieloruskom.

Slovesá dúfať a veriť môžeme spojiť v jednej väzbe, ale akuzatívnej: dúfam a verím v to, že... Opozícia by nemala podporovať žiadne kroky a podieľať sa na nich. Esterházy podporil zákon a hlasoval zaň. V Európe očakávame aj Bielorusko a počítame s ním.

Zeugmy sú vždy nesprávne, nemôže ich ospravedlniť ani snaha o stručnosť. Situácie, v ktorých sú autori pokúšaní sa k nim uchýliť, si, jednoducho, vyžadujú štylistický kumšt. Ak bola napr. samospráva prezieravá a v programovom rozpočte predpokladala a rátala s vplyvom finančnej krízy na príjmy mesta od štátu; môžeme sa uspokojiť len s jedným zo slovies (rátala s vplyvom), alebo musíme väzby rozložiť. Podobne, ak je jedným z cieľov podpory predaja aj dosiahnutie toho, aby sprostredkovateľ nakupoval a obchodoval s väčším množstvom tovaru; vystačili by sme si aj s jedným z významovo blízkych slovies.

Ak potrebujeme zdôrazniť oba významy, väčšinou musíme výpoveď čiastočne duplikovať a pomôcť si zámenom. Primátorka si priznala a ospravedlnila sa za chybu pri presunoch oddelení, ktoré postihli 234 zamestnancov – primátorka si priznala chybu a ospravedlnila sa za ňu. Primátori východoslovenských miest nesúhlasili a odmietli koncepciu, ktorú pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR – primátori s koncepciou nesúhlasili a odmietli ju.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
Napíšte nám [email protected]