Autor textu: TASR
14.02.2019

SLOVENČINA: Kontaminácia zvádza na kríženie slovesných väzieb

Jazykové okienko pre malých i veľkých.

Bratislava 14. februára (Skolske.sk)

Podobne ako pri zeugme, aj tu sa zlučujú dve rôzne väzby do jednej. Pri zeugme sa uviedli obe slovesá, ale zanedbala sa väzba jedného z nich. Pri kontaminácii sa objavuje len jedno sloveso, ktoré preberá nesprávnu väzbu od iného, obsahovo príbuzného.

Kontaminácia je teda kríženie väzieb alebo slov. V mysli používateľa sa akoby prekrížia tvary s príbuznými významami, ale odlišnými formami. Typická je napr. zámena predložiek "od" a "na" pri slovesách závisieť a záležať. Vznikajú tak nesprávne spojenia závisieť na (namiesto závisieť od) a záležať od (namiesto záležať na). 

Úspešnosť misie OBSE, ktorú pozval do Srbska prezident Miloševič, bude závisieť na jej mandáte. Drogovo závislá žena porodila dcéru, u ktorej lekári zistili závislosť na heroíne. Umiestnenie mohlo byť aj lepšie, všetko však záležalo od jedného samostatného nájazdu. Vo všetkých vetách sledujeme kontamináciu: správne má byť úspešnosť misie bude závisieť od jej mandátu; lekári zistili u dcéry závislosť od heroínu; všetko záležalo na jednom nájazde.

Časté je aj kríženie slovies označiť za a chápať/vnímať ako. Vzniká kontaminovaná nespisovná väzba označiť ako: Schumacherovo meno figuruje v zozname dvadsiatich osôb, ktoré poradca vedenia nemeckého prvoligového mužstva z Kolína označil ako možných adeptov na tento dôležitý post vo futbalovom klube. Správne má byť: poradca ich označil za možných adeptov.

Podobná zlúčenina vzniká prekrížením väzieb považovať za a vnímať/chápať ako: Povrchný vzťah rodičov k deťom považujeme ako dôsledok nepripravenosti rodičov na rodičovskú rolu. Namiesto správneho považovať za tu vznikla väzba považovať ako.

Na kríženie zvádzajú aj väzby vymenovať za (prezidenta) a vymenovať na miesto (prezidenta). Vzniká nespisovné vymenovať na: Keď sa Zeman zdráhal vymenovať Martina Putnu na profesora, Karel Schwarzenberg prirovnal prezidenta ku Klementovi Gottwaldovi.

Pomerne frekventované je kontaminované spojenie (ne)vyznať sa do niečoho, ktoré vzniklo prekrížením väzieb vyznať sa v niečom a rozumieť sa do niečoho: Nevyznám sa do módy a všetkých tých skrášľovadiel, no také zničené vlasy som ešte nevidel. Hovoriaci mal správne povedať: nevyznám sa v móde...

Zo slovies odporovať niečomu a protestovať proti niečomu môže zasa vzniknúť patvar odporovať proti niečomu: Merkelová pred summitom NATO vo Walese v roku 2014 odporovala proti stálej vojenskej prítomnosti v Poľsku a pobaltských štátoch a verejne bránila poskytovaniu vojenskej asistencie na Ukrajine. Merkelová odporovala stálej vojenskej prítomnosti.

Kontaminácia sa uplatňuje nielen pri krížení väzieb, ale aj slov, najmä pri nepodarených metaforách. Najčastejšia a najkrikľavejšia je však práve pri nesprávnych slovesných väzbách.

Apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]