Autor textu: Skolske.sk
14.02.2019

UCM v Trnave vyškolí lektorov, budú učiť seniorov ovládať smartfóny

Lektori získajú medzinárodný certifikát

Trnava 14. februára (Skolske.sk)

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyškolí nových lektorov, ktorí budú učiť seniorov ovládať mobilné telefóny a aplikácie. Lektori získajú medzinárodný certifikát a oboznámia sa s výsledkami experimentu, ktorý bol súčasťou výskumného projektu zameraného na inovatívne metódy vzdelávania a učenia seniorov.

Uvedomujeme si, že začlenenie seniorov do digitálnej éry by im mohlo aspoň čiastočne pomôcť k zlepšeniu kvality života. Na druhej strane, vieme, že napríklad osvojenie si dotykových telefónov môže byť pre túto generáciu náročné a sprevádzajúce obavami, nervozitou a tiež absenciou osoby, ktorá by na postupnú inštruktáž mala dostatok času.

Magdaléna Švecová

Ak aj seniori smartfóny používajú, väčšinou len na úrovni klasických telefónov. Funkcionalita a užívateľské prostredie môžu byť pre nich nepochopiteľné a prekážkami sú aj fyziologické problémy. Z tohto dôvodu sa Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v minulom roku zapojila do medzinárodného projektu s názvom LoGaSET: Geolokačné hry ako aktuálne, originálne a inovatívne metódy pre vzdelávanie a učenie seniorov.

Cieľom projektu bolo zistiť, aký spôsob edukácie seniorov v oblasti dotykových telefónov a smartfónov je pre túto skupinu efektívny a vhodný. Projekt sa zameriaval predovšetkým na používanie užitočných aplikácií a vyšlo z neho 31 absolventov. Spoločne s ďalšími tromi partnerskými krajinami bolo úspešne vyškolených 100 seniorov. „Polovica zo seniorov sa pritom učila pracovať so smartfónmi na klasických lineárnych hodinách v triede, druhá skupina, naopak, prostredníctvom gamifikácie a edutainmentu v pohybe a mimo učebne,“ dopĺňa M. Švecová.

Výsledky a skúsenosti z tohto projektu a vzdelávania seniorov budú prezentované na konferencii, ktorej súčasťou bude aj školenie nových lektorov. Konferencia sa uskutoční dňa 15. 2. 2019 v aule Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave za účasti zástupcov neziskových organizácií z Poľska a Veľkej Británie, ktoré sa venujú výskumu a pomoci seniorom, ako aj Mykolas Romeris University v Litve. Účastníci získajú medzinárodný certifikát.

Skolske.sk informoval Peter Krajčovič, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

Apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]