Autor textu: TASR
13.03.2019

SLOVENČINA: Prečo Východoslovák stále používa príslovku stále zle

Jazykové okienko pre malých i veľkých.

Bratislava 12. marca (Skolske.sk)

Keď pán Abramovič chce nejakého hráča, stále nájde spôsob, akým to dosiahne. Túto vetu špatí rozšírené použitie príslovky stále vo význame zakaždým, vždy.

Tento neduh je typický najmä pre východoslovenské jazykové prostredie, ale rozširuje sa v hovorových aj publicistických prejavoch naprieč krajinou. Zakladá sa na nerešpektovaní rozdielu medzi prebiehajúcim a prerušeným (alebo prerušovaným) dejom. Je totiž rozdiel, ak napr. na konkurz stále prichádza veľa záujemcov a zakaždým prichádza veľa záujemcov. To prvé znamená, že konkurz práve prebieha a už od rána sa tam nepretržite hrnú záujemcovia. To druhé znamená, že vždy, keď sa konkurz koná, nemá núdzu o záujemcov.

V slovenčine sa tzv. priebehovosť alebo faktovosť slovesa vyjadruje vidom – nedokonavým alebo dokonavým. Zjednodušene teda možno povedať, že príslovka stále pasuje k nedokonavým slovesám (stále robí, stále chodí, stále počúva), kým príslovka zakaždým, resp. zámeno vždy pasuje k dokonavým slovesám (zakaždým urobí, zakaždým príde, vždy začuje). Kľúč k správnemu rozlišovaniu však nie je vo forme, ale v obsahu, a preto sa treba sústrediť hlavne na charakter deja. Najlepšou pomôckou je práve pokus s nahradením slovíčka stále slovíčkom zakaždým: ak je to možné, príslovka stále nie je namieste.

Svedkami prebiehajúceho deja a správneho použitia príslovky stále sme napr. vo vetách: Mnohé z káuz sú stále nevyšetrené a nepotrestané. Európska únia sa ešte stále nedostala z hospodárskej a ekonomickej krízy. Tokio vyhlásilo, že stále dúfa vo vyriešenie svojich nezhôd s Indonéziou.

Naopak, spozornieť musíme pri vetách: To, aký sme kolektív, sa stále ukáže na ľade. Koľkokrát sem človek príde, stále objaví niečo nové, fascinujúce. Robiť správnu vec, aj keď nikto nevie, že ju robíte, vám stále prinesie dobré veci naspäť. Katalánska Barcelona patrí medzi mestá, ktoré vás stále prekvapia niečím novým.

Ani v jednom z týchto prípadov dej aktuálne neprebieha, ale už je ukončený alebo prerušený. Kvalita kolektívu sa teda zakaždým ukáže na ľade; človek zakaždým objaví niečo nové; správne činy nám zakaždým prinesú dobro späť; Barcelona nás zakaždým prekvapí.

Zapamätať si teda treba len jednoduché pravidlo rozlišovania prebiehajúceho a neprebiehajúceho deja. Keď povieme, že my dvaja s bratom sa tu zakaždým cítime ako na návšteve, je zrejmé, že na dané miesto prichádzame občas a ešte sme sa neudomácnili. Keď povieme, že sa tu stále cítime ako na návšteve, poslucháč chápe, že sme na danom mieste nepretržite už nejaký čas, ale ešte sme sa neudomácnili.

Zapamätať si teda treba len jednoduché pravidlo rozlišovania prebiehajúceho a neprebiehajúceho deja. Keď povieme, že my dvaja s bratom sa tu zakaždým cítime ako na návšteve, je zrejmé, že na dané miesto prichádzame občas a ešte sme sa neudomácnili. Keď povieme, že sa tu stále cítime ako na návšteve, poslucháč chápe, že sme na danom mieste nepretržite už nejaký čas, ale ešte sme sa neudomácnili.

A ak niekto zakaždým použije príslovku stále nesprávne, platí, že ju stále používa nesprávne.

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]