Autor textu: Školské.sk
16.05.2019

Aké témy zaujímajú slovenských učiteľov?

Dozviete sa na konferencii v Senci.

Bratislava 16. mája (Skolske.sk)

Majú byť učitelia magistri? Aký má byť kvalitný učiteľ? Môže dejepisár učiť matematiku? A ako to robia v iných krajinách, že žiaci dosahujú dlhodobo lepšie výsledky v matematickej, prírodovednej či čitateľskej gramotnosti? Je to kvalitou učiteľov alebo stačia kvalitné učebnice? Odpovede na všetky tieto otázky a ešte oveľa viac prinesie 8. ročník medzinárodnej odbornej konferencie učiteľ nie je Google 6, ktorý organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko v dňoch 6.– 7. júna 2019 v Hoteli Senec.
Spoluorganizátorom podujatia je Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS a odborným garantom Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Najväčšia učiteľská konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
​​​​​​​

O učiteľskej profesii


Majú byť učitelia magistri? Odpovedá prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. z Pedagogickej fakulty TU v Trnave, ktorý v Senci prednesie referát s rovnakým názvom. Podľa neho: „Veľa krajín, ktoré majú dobre nastavený vzdelávací systém dávajú učiteľskú kvalifikáciu v rámci štvorročného bakalárskeho vzdelávania. My tlačíme všetkých na magisterský stupeň a stále nie sme schopní uznať bakalárske vzdelanie za dobrý vysokoškolský štandard. Súčasne s tým vlastne devalvujeme takzvané postgraduálne štúdiá a nie sme schopní ponúknuť elitné magisterské programy pre tých najlepších z pedagogického prostredia. A pritom chceme, aby učiteľské vzdelávanie malo viac praktický charakter, teda taký, ktorý napĺňa ideu profesijne orientovaných bakalárskych programov. V tomto zmysle nás môžu čakať zásadné zmeny. Učiteľom poskytnúť dobré bakalárske vzdelanie a v rámci magisterského štúdia ponúkať programy pre náročnejšie pozície, ktoré u nás vlastne ani nemáme.“
Z ďalších hlavných referátov, ktoré v Senci odznejú v rámci bohatého 2-dňového odborného programu spomeňme napríklad prednášku Ing. Róberta Chovanculiaka, Ph.D. z INESS, v ktorej sa zamyslí o úlohe vzdelávania alebo referát prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc. z Karlovej Univerzity v Prahe, ktorý bude hovoriť o nových a narastajúcich očakávaniach od učiteľov. Podľa neho napríklad „učiteľská semi-profesia žije stále v ilúzii svojho rešpektu z doby priemyselnej modernity. Súčasné poznatky o učiteľskom kontexte v medzinárodnom porovnaní však svedčia o kríze učiteľstva, ktorá je historicky bezprecedentná“. Súčasťou tohto príspevku budú aj výsledky niektorých výskumov a analýza súčasného stavu.  

Zahraničné skúsenosti


Zo zahraničných lektorov, ktorí tento rok prídu až ďalekého Singapuru, Spojených štátov amerických, Kene, Litvy a Nemecka (samozrejmosťou sú spíkri zo susedného Česka a tiež zo Slovenska, pozn. red.) treba určite spomenúť Khairi Abdullaha, riaditeľa európskej divízie vydavateľstva Marshall Cavendish, popredného singapurského tvorcu vzdelávacích riešení K-12. Tento integruje vzdelávací prístup orientovaný na výskum s inovatívnymi technológiami s cieľom zlepšiť a zjednodušiť vzdelávanie študentov a profesijný rozvoj učiteľov. Účastníkom konferencie v Senci predstaví národnú reformu – najlepšie postupy a trendy v oblasti vzdelávania v Singapure, v krajine, kde je vzdelávanie národnou prioritou, kde sa základné pedagogické dokumenty a učebnice postupne menia tak, aby poskytovali študentom príležitosti na pochopenie a komunikovanie konceptov, kritické myslenie a aplikovanie poznatkov na reálne problémy.
​​​​​​​
Ďalším výnimočným hosťom, ktorá prijala pozvanie na konferenciu, je Marija Vyšniauskaite,  ktorá vedie vzdelávacie stredisko v rámci Litovského inštitútu Lithuanian Free Market Institute. V prednáške s názvom Ako v Litve učia žiakov myslieť ekonomicky sa zamyslí napríklad aj nad tým, čo odlišuje dobrú učebnicu od priemerných, prečo je štúdium ekonómie dôležité, čo sa stane, keď nepoznáme jej hlavné princípy a prečo vlastne potrebujeme viac a lepšie učebnice ekonómie. 
Zo Spojených štátov amerických pricestuje do Senca Dr. Amita Gupta, profesorka na Pedagogickej fakulte, City College, New York (CUNY). Má rozsiahle medzinárodné skúsenosti ako učiteľka, pedagogička vzdelávajúca budúcich učiteľov a správkyňa v mestských školách v Indii a v USA. V rámci celého sveta poskytuje konzultácie týkajúce sa profesionálneho rozvoja učiteľov, ktoré citlivo reagujú na rôzne kultúry a sú zamerané na školský „leadership“ v materskej škole, prípravu učiteľov a tvorbu kurikula. Vyučuje študentov na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. V Senci predstaví stručný prehľad vzdelávania a učiteľskej profesie v USA vrátane krátkej histórie overovania učiteľských zručností a prominentné prístupy k príprave učiteľov. Je dobré povedať, že posledné vzdelávacie reformy v USA presadzujú špecializované testovanie a sledovateľnosť pokroku. 

Aby učitelia držali krok s takto nastavenou vzdelávacou politikou, profesijné požiadavky zahŕňajú povinnosť, ktorá sa nazýva edTPA. Je to míľnik v oblasti komplexného hodnotenia, navrhnutý tak, aby zhodnotil, či začínajúci učitelia sú pripravení na svoju prácu, a to prostredníctvom evaluácie ich vyučovania a ich analýzy vlastného učenia.  

Dr. Amita Gupta

 
KOMPLETNÝ PROGRAM KONFERENCIE NÁJDETE TU
 
UČITELIA SA AKTUÁLNE MôŽU PRIHLASOVAŤ ZA ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK – DVAJA ZAPLATIA LEN JEDEN ÚČASTNÍCKY POPLATOK.
PRIHLÁSIŤ SA MÔŽU TU
 

Čo treba vedieť o koronavíruse

Marec 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]