Autor textu: TASR
17.07.2019

Komisárka pre deti im pomáha riešiť problémy 

Môže aj zachrániť život. 

Foto: Pixeles

Bratislava 17.07.2019 (Skolske.sk)

Zamestnanci Úradu komisára pre deti už svojou prácou zabránili deťom spáchať samovraždy a podľa komisárky Viery Tomanovej sa v konkrétnom prípade neskôr dozvedeli, že po úprave rodičovských práv a povinností a režimu dieťaťa mladý človek funguje už v spokojnom živote. „Dokonca máme informáciu, že sa venuje problematike a pomáhaniu deťom pri dodržiavaní ich práv,“ povedala pre TASR Tomanová.

      Spätná väzba od detí a ich blízkych je podľa nej veľmi dôležitá a pomáha tiež hľadať systémové riešenia problémov. „Predkladáme návrhy opatrení príslušným kompetentným orgánom verejnej moci – či už vo forme návrhov na zmenu právnych predpisov alebo praktické návrhy na riešenia opakujúcich sa problémov,“ tvrdí komisárka.

      Každý človek môže Úrad komisára pre deti upozorniť na to, že v jeho okolí sa deje maloletým deťom niečo zlé, ozýva sa dlhodobý, neutíchajúci, dennodenný plač či krik, nadávky a niekto znevažuje dôstojnosť dieťaťa. Komisárka na základe Dohovoru Organizácie spojených národov o právach dieťaťa chráni najlepší záujem dieťaťa a dohliada na dodržiavanie a ochranu práv dieťaťa.

      Spolupracuje s pediatrami, psychológmi a detskými psychiatrami, pedagógmi, prokuratúrou či políciou. Tiež s viacerými ministerstvami, Úradom verejného zdravotníctva, Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, orgánmi územnej samosprávy, súdmi, poskytovateľmi sociálnych služieb, školami, reedukačnými zariadeniami, s centrami pre deti a rodiny, centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrami špeciálno-pedagogického poradenstva. Prácu ktoréhokoľvek z týchto orgánov však nemôže nahrádzať. Komunikuje aj s Centrom pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže a pri rodičovských únosoch detí do zahraničia alebo iných prípadoch s medzinárodným prvkom aj s veľvyslanectvami či verejnými ochrancami práv v iných krajinách. 

      Podnet možno podať písomne, elektronicky (napríklad e-mailom) alebo osobne na úrade v Bratislave. Podľa zákona úrad nemôže prijať podnety doručené telefonicky. „Samozrejme, keď si vypočujeme telefonicky informácie, ktoré sú zdravie a život ohrozujúce, konáme okamžite a upozorníme na potrebu dodatočného písomného podania,“ vysvetľuje Tomanová. 

     

Takto sa nám podarilo zachrániť dieťa so samovražednými úmyslami. Kontaktovali sme záchranné zložky, ktoré boli vyslané na miesto, o ktorom sme boli informovaní, že tam dochádza k veľkému problému,“ priblížila. Niektorí členovia záchranných zložiek podľa nej kládli otázky, na ktoré vtedy zamestnanci úradu komisára nevedeli detailne odpovedať. „Istotu sme mali v tom, že ide o život dieťaťa, ktoré bolo v našich spisoch a s ktorým sme denne komunikovali. Zásah bol úspešný, pretože sa podarilo zachrániť ľudský život. Sme radi, že záchranné zložky konali a postačovali im naše neúplné odpovede na ich veľa otázok.

Viera Tomanová

​​​​​​​​​​​​​​
      V parlamente pravidelne čelí kritike opozície za to, že robí pre deti málo, čo Tomanová odmieta.

Novoročné prijatie členov Slovenskej rektorskej konferencie prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou

Január 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

Prehľad udalostí:

· Medzinárodný deň talianskych kuchýň
· Deň otvorených dverí SPU Nitra, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
· Deň otvorených dverí SPU Nitra, Fakulta ekonomiky a manažmentu
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131