Autor textu: TASR
17.07.2019

Komisárka pre deti im pomáha riešiť problémy 

Môže aj zachrániť život. 

Foto: Pixeles

Bratislava 17.07.2019 (Skolske.sk)

Zamestnanci Úradu komisára pre deti už svojou prácou zabránili deťom spáchať samovraždy a podľa komisárky Viery Tomanovej sa v konkrétnom prípade neskôr dozvedeli, že po úprave rodičovských práv a povinností a režimu dieťaťa mladý človek funguje už v spokojnom živote. „Dokonca máme informáciu, že sa venuje problematike a pomáhaniu deťom pri dodržiavaní ich práv,“ povedala pre TASR Tomanová.

      Spätná väzba od detí a ich blízkych je podľa nej veľmi dôležitá a pomáha tiež hľadať systémové riešenia problémov. „Predkladáme návrhy opatrení príslušným kompetentným orgánom verejnej moci – či už vo forme návrhov na zmenu právnych predpisov alebo praktické návrhy na riešenia opakujúcich sa problémov,“ tvrdí komisárka.

      Každý človek môže Úrad komisára pre deti upozorniť na to, že v jeho okolí sa deje maloletým deťom niečo zlé, ozýva sa dlhodobý, neutíchajúci, dennodenný plač či krik, nadávky a niekto znevažuje dôstojnosť dieťaťa. Komisárka na základe Dohovoru Organizácie spojených národov o právach dieťaťa chráni najlepší záujem dieťaťa a dohliada na dodržiavanie a ochranu práv dieťaťa.

      Spolupracuje s pediatrami, psychológmi a detskými psychiatrami, pedagógmi, prokuratúrou či políciou. Tiež s viacerými ministerstvami, Úradom verejného zdravotníctva, Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, orgánmi územnej samosprávy, súdmi, poskytovateľmi sociálnych služieb, školami, reedukačnými zariadeniami, s centrami pre deti a rodiny, centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrami špeciálno-pedagogického poradenstva. Prácu ktoréhokoľvek z týchto orgánov však nemôže nahrádzať. Komunikuje aj s Centrom pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže a pri rodičovských únosoch detí do zahraničia alebo iných prípadoch s medzinárodným prvkom aj s veľvyslanectvami či verejnými ochrancami práv v iných krajinách. 

      Podnet možno podať písomne, elektronicky (napríklad e-mailom) alebo osobne na úrade v Bratislave. Podľa zákona úrad nemôže prijať podnety doručené telefonicky. „Samozrejme, keď si vypočujeme telefonicky informácie, ktoré sú zdravie a život ohrozujúce, konáme okamžite a upozorníme na potrebu dodatočného písomného podania,“ vysvetľuje Tomanová. 

     

Takto sa nám podarilo zachrániť dieťa so samovražednými úmyslami. Kontaktovali sme záchranné zložky, ktoré boli vyslané na miesto, o ktorom sme boli informovaní, že tam dochádza k veľkému problému,“ priblížila. Niektorí členovia záchranných zložiek podľa nej kládli otázky, na ktoré vtedy zamestnanci úradu komisára nevedeli detailne odpovedať. „Istotu sme mali v tom, že ide o život dieťaťa, ktoré bolo v našich spisoch a s ktorým sme denne komunikovali. Zásah bol úspešný, pretože sa podarilo zachrániť ľudský život. Sme radi, že záchranné zložky konali a postačovali im naše neúplné odpovede na ich veľa otázok.

Viera Tomanová

​​​​​​​​​​​​​​
      V parlamente pravidelne čelí kritike opozície za to, že robí pre deti málo, čo Tomanová odmieta.

August 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-

Prehľad udalostí:

Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131