Autor textu: TASR
13.08.2019

Žilinská univerzita otvára nový študijný program biomedicínska informatika

Súčasťou inžinierskeho štúdia je aj projektová výučba.

Foto: ŽU

Žilina 13.08.2019 (TASR)

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) otvára v akademickom roku 2019/2020 nový inžiniersky študijný program biomedicínska informatika. Pripravili ho v spolupráci s uznávanými odborníkmi z USA a Nemecka a na základe požiadaviek podnikovej praxe. TASR o tom informoval prodekan pre vzdelávanie FRI UNIZA Viliam Lendel.

      Doplnil, že nový študijný program ponúka študentom inžinierskeho štúdia štandardné predmety zamerané na návrh a tvorbu komplexných informačných systémov. Rovnako aj predmety, v rámci ktorých sa poslucháči oboznámia s využitím informačno-komunikačných technológií v medicínskej praxi a biomedicínskom výskume.

     

V rámci skupiny predmetov medicínska informatika, algoritmy a údajové štruktúry a pokročilé databázové systémy sa študenti naučia vytvárať a spravovať rozsiahle medicínske informačné systémy a systémy elektronického zdravotníctva. Na predmetoch softvérové nástroje pre biomedicínsku informatiku, základy teoretickej medicíny a modelovanie biomedicínskych systémov a procesov získajú poslucháči prehľad o typických problémoch z oblasti vývoja softvéru pre medicínsku prax. Naučia sa vytvárať trojrozmerné modely anatomických štruktúr a modelovať vybrané fyziologické procesy prebiehajúce v ľudskom tele.

      Medzi ďalšie predmety, ktoré študenti absolvujú, patria databázy a získavanie znalostí, biomolekulárna informatika a chémia a aplikovaná informatika v preklinickej medicíne. V rámci nich sa oboznámia so základmi analýzy medicínskych a biomedicínskych údajov s využitím metód strojového učenia a tvorbou semiautomatických diagnostických systémov pre podporu rozhodovania v medicíne. „Obsah vybraných predmetov je pripravovaný v spolupráci s uznávanými odborníkmi z USA a Nemecka,“ dodal Lendel.

      Súčasťou inžinierskeho štúdia je aj projektová výučba. Tá sa zameriava na praktické využitie nadobudnutých vedomostí pri riešení reálnych projektov. Podľa Lendela sa v rámci týchto projektov vyvíjajú informačné systémy pre zdravotnícke zariadenia, softvérové nástroje pre spracovanie medicínskych obrazových údajov a následnú semiautomatickú diagnostiku. Tiež nové algoritmy pre spracovanie neurčitých údajov, ako aj simulačné nástroje uľahčujúce vývoj zariadení na detekciu nádorových buniek v krvi.

      Projektová výučba je úzko prepojená s výskumnými aktivitami pedagógov, ktorí zabezpečujú odborné garantovanie predmetov vyučovaných v rámci študijného programu. "Nadväzuje na výskumné projekty financované Európskou úniou alebo Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, akými sú projekt RASimAs – Simulátor a asistent lokálnej anestézie, alebo BiomedMicrofluidics – Modelovanie a optimalizácia mikrofluidických zariadení pre aplikácie v biomedicíne,“ načrtol prodekan pre vzdelávanie.

      Nový študijný program bude prepojený s podnikovou praxou. FRI UNIZA nadviazala spoluprácu so spoločnosťou Siemens Healthineers, ako i s ďalšími IT firmami, v oblasti podpory nového študijného programu.
​​​​​​​
      Záujemcovia o štúdium si môžu podať elektronickú prihlášku do 18. augusta.

pic
Foto: ŽU
pic
Foto: ŽU
Možnosti štúdia na kalifornskej univerzite v Berkeley

Január 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

Prehľad udalostí:

· Sviatok Obrátenia Pavla
· Deň otvorených dverí Filozofickej fakulte a Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131