Autor textu: Vladimír Bačišin
17.08.2019

Abeceda ekonomiky – kto bol David Hume

TASR prináša príbeh významného ekonóma.

Foto:Wikipedia

Bratislava 16.08.2019 (Skolske.sk)

David Hume (1711 – 1776) bol predovšetkým filozof, ale nielen pre ňu, ale aj pre ekonomiku definoval dôležitý princíp. Poznanie môže pochádzať len zo skúsenosti. David Hume obohatil ekonómiu rozpravami o tom, ako peniaze vplývajú na ekonomiku. Narodil sa v rodine vidieckeho gentlemana. Jeho otec zomrel keď bol David Hume veľmi malý. Zanechal rodine veľké množstvo peňazí. To mu dovolilo získať kvalitné vzdelanie.

Ako ekonóm David Hume prispel k teórii peňazí a k teórii medzinárodného obchodu. Zaoberal sa vplyvom peňazí na úroky, ktoré sú cenou peňazí a vyjadrujú sa  percentách.

V polovici XVIII. storočia v Anglicku mali veľkú podporu obchodníci. David Hume sa túto medzeru snažil vyplniť tvrdeniami, že je potrebné podporovať podnikateľov.  Zásluhou podnikateľa podľa anglického mysliteľa je v tom, je šetrný. Ušetrené peniaze zhromažďuje vo forme kapitálu. Čím je ho viac, tým nižšie sú úroky. Čím viac je kapitálu, tým viac si môžu podniky požičať. Tým sa zvyšuje konkurencia a znižuje miera zisku.

Jeho práce zahŕňali tiež celý rad tém týkajúcich sa dnešnej ekonómie. Bol to práve on, ktorý vo svojom súbore esejí nazvanom Political Discourses rozpracoval ako počiatky kvantitatívne teória peňazí, tak obhájil ich neutralitu a objasnil vzťah množstvo peňazí k úrokovej miere. Hoci náznaky kvantitatívnej teórie peňazí môžeme nájsť už u Richarda Cantillona a Johna Locka, môžeme Davida Huma považovať za prvého filozofa, ktorý vo svojej eseji O peniazoch dôkladnejšie rozpracoval takzvanú pôvodnej kvantitatívne teóriu peňazí, ktorá pretrvala takmer nezmenene až do prvej polovice devätnásteho storočia. Podľa neho sa zvýšenie množstva peňazí v obehu premietne vždy do rastu cien, bez ohľadu na to, odkiaľ sú do ekonomiky peniaze vháňané. Iba sa tak občas deje s určitou časovým oneskorením.
​​​​​​​
V teórii úroku David Hume vysvetľoval súčasnú teóriu požičaného kapitálu. Podľa neho sú úroky dané ponukou a dopytom po peniazoch. Väčšie úspory znižujú úroky, a súčasne umožňujú požičať si viac peňazí. Menšie úspory majú opačný efekt. Vďaka nim sú vyššie úroky. Tie však odrádzajú od požičiavania. Humova teória úspor a investícií ospravedlňuje úspory.

Na záberoch školáci v Nitre trávia jarné prázdniny korčuľovaním v hokejovej hale na sídlisku Klokočina. V Nitre, dňa 19. februára 2020

Február 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
-

Prehľad udalostí:

· Svetový deň sociálnej spravodlivosti
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131